Navigatie overslaan

Over de FSV

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2020 de Fraude Signalering Voorziening (FSV) gebruikt. De FSV was een hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. We gebruikten de FSV onder andere als we twijfelden over iemands aangifte of aanvraag. We konden de persoonsgegevens van die persoon dan in de FSV opslaan.

Over het gebruik van de FSV

 1. Wat was het doel van de FSV?

  De Belastingdienst verwerkt elk jaar miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Daarbij gebruiken we verschillende computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Soms denken we dat een aangifte of aanvraag misschien niet klopt. Bijvoorbeeld omdat iemand hoge reiskosten doorgeeft, terwijl die persoon dicht bij zijn werk woont. Dan willen we die aangifte of aanvraag soms controleren. De FSV was hierbij een hulpmiddel.

  In de FSV konden we persoonsgegevens van mensen opslaan. Daarna konden we bepalen of er iets aan de hand was. Soms zagen we na een controle dat iemand fraude had gepleegd. De aangifte of aanvraag kon ook juist blijken.

  In februari 2020 is de FSV uitgezet.

 2. Waarom werden persoonsgegevens in de FSV gezet?

  Er waren verschillende redenen waarom persoonsgegevens van iemand in de FSV kwamen te staan. Dit waren de redenen die het meest voorkwamen:

  • We zagen iets opvallends in iemands aanvraag of aangifte. Bijvoorbeeld in de hoogte van een aftrekpost. Dan wilden we die aangifte extra controleren. Het bepalen van welke aangiften we extra wilden controleren, noemen we selectie aan de poort.
  • De gemeente of een andere overheidsorganisatie vroeg ons informatie over iemand te delen. Bijvoorbeeld over het inkomen. Wij noemen dit een informatieverzoek.
  • Een andere organisatie liet ons weten dat de aangifte of aanvraag van iemand misschien niet klopte.

  Voor sommige mensen was ‘Dagboek PIT’ de reden van hun FSV-registratie. Dagboek PIT was een programma van de Belastingdienst dat is gebruikt van 2001 tot 2012. Daarna zijn de gegevens van ongeveer 100.000 mensen van Dagboek PIT overgezet naar de FSV.

  Artikelen over dit onderwerp:

 3. Waarom is de FSV uitgezet?

  De FSV werd van 2012 tot en met februari 2020 gebruikt. Daarna is de FSV uitgezet en niet meer gebruikt. De manier waarop de FSV gebruikt werd, voldeed niet aan alle privacyregels van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij het gebruik van de FSV hebben we de volgende fouten gemaakt:

  • Te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot de FSV.
  • Sommige gegevens mochten niet in de FSV staan.
  • De gegevens in de FSV werden te lang bewaard. Of ze werden niet aangepast als dat wel had gemoeten. Bijvoorbeeld na de uitkomst van een onderzoek.
  • De informatie die in de FSV stond werd niet altijd goed gebruikt.

  Artikelen over dit onderwerp:

 4. Welke gegevens stonden in de FSV en wat is hiermee gebeurd?

  Bij de Belastingdienst konden we in de FSV verschillende gegevens over een persoon invoeren. Bijvoorbeeld de naam, adresgegevens en het burgerservicenummer (BSN). Medewerkers konden ook gebruikmaken van een open veld voor extra informatie. Bijvoorbeeld als er een onderzoek was gedaan en wat de uitkomst daarvan was.

  De FSV wordt niet meer gebruikt. De gegevens die in de FSV stonden worden wel nog tijdelijk bewaard voor onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om mensen waarvan de persoonsgegevens in de FSV stonden informatie te kunnen geven.

  Artikelen over dit onderwerp:

 5. Wat hebben mensen gemerkt van de FSV?

  Niet alle mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden hebben hier last van gehad. Bij de meeste mensen is niets gedaan met hun gegevens of kwam er niets uit een controle. Sommige FSV-geregistreerden hebben wel te maken gehad met gevolgen bij de Belastingdienst. Mensen kregen bijvoorbeeld geen persoonlijke betalingsregeling. Of geen hulp bij hun schulden.

  Het is ook voorgekomen dat gegevens uit de FSV met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. Er wordt onderzocht of dat was toegestaan en of dit mogelijk gevolgen heeft gehad voor mensen.

  De Belastingdienst deelt geen gegevens met commerciële organisaties. Gebeurtenissen bij organisaties buiten de overheid kunnen daarom geen gevolg zijn van een FSV-registratie.

  Artikelen over dit onderwerp:

 6. Wat doet de Belastingdienst om de gemaakte fouten te herstellen?

  Met de motie Marijnissen I (MMI) kreeg de Belastingdienst de opdracht om mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden daar over te informeren. Met motie Marijnissen II (MMII) kregen wij de opdracht om mensen de reden te vertellen waarom hun gegevens in de FSV stonden.

  Op 1 april 2023 hebben alle FSV-geregistreerden een brief gekregen over hun FSV-registratie en de reden van registratie. Zij kunnen daarna ook via een inzageverzoek vragen welke gegevens precies in de FSV stonden.

  Wij hebben PricewaterhouseCoopers gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de FSV. Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Zij worden daarover geïnformeerd als het onderzoek is afgesloten. Ze horen dan ook of zij recht hebben op een tegemoetkoming.

  Daarnaast willen wij leren van de gemaakte fouten en ze niet opnieuw maken. Daarom zijn we het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) gestart.

  Artikelen over dit onderwerp:

Voor mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden

 1. Hoe weet ik of mijn persoonsgegevens in de FSV stonden?

  Als uw persoonsgegevens in de FSV stonden, heeft u vóór 1 april 2023 hierover een brief ontvangen van ons. Een aantal mensen heeft nog geen brief gekregen omdat het onderzoek naar de FSV-registratie nog niet klaar is.

  Weet u niet zeker of u een brief hebt gekregen? Of twijfelt u of uw persoonsgegevens in de FSV stonden?

  Log dan in met uw DigiD op de persoonlijke omgeving. Hier kunt u zien of wij u een brief hebben gestuurd. U vindt dan op deze pagina meer informatie over uw FSV-registratie. Bent u (nog) niet met een brief geïnformeerd, dan is er (nog) geen informatie voor u beschikbaar.

  Ontvangt u op een later moment alsnog een brief dat uw gegevens in de FSV stonden? Dan kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving voor meer informatie over uw registratie.

  Artikelen over dit onderwerp:

 2. Wat kan ik verwachten van de Belastingdienst als mijn gegevens in de FSV stonden?

  We onderzoeken of uw FSV-registratie gevolgen voor u heeft gehad bij de Belastingdienst. U hoeft daar niets voor te doen. Als het onderzoek naar uw FSV-registratie is afgesloten, dan krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Heeft mijn FSV-registratie gevolgen gehad bij de Belastingdienst?
  • Zijn mijn gegevens die in de FSV stonden met andere organisaties gedeeld?
  • Krijg ik een tegemoetkoming en wat is die tegemoetkoming?

  Bij Ik en de FSV ziet u welke mogelijkheden u heeft. Daar kunt u ook een inzageverzoek doen en vindt u een persoonlijke omgeving waar u kunt inloggen met DigiD. Hier kunt u chatten met een medewerker van de Belastingdienst en persoonlijke informatie terugvinden (indien beschikbaar).

  Artikelen over dit onderwerp:

 3. Wat kan ik doen als ik denk dat de FSV gevolgen voor mij heeft gehad?

  Als u denkt dat uw FSV-registratie gevolgen voor u heeft gehad, kunt u dat aan ons melden. We vragen u dan via dit online formulier uw telefoonnummer aan ons door te geven. U hebt hiervoor DigiD nodig. Een medewerker van de Belastingdienst neemt dan binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op.

  Heeft u voor 6 oktober 2022 een melding gedaan over gevolgen van uw FSV-registratie? Mogelijk hebben wij u daar over gebeld of wordt u nog door ons gebeld. Sommige mensen die een melding hebben gedaan hebben wij al geïnformeerd over de uitkomst van ons onderzoek naar hun registratie. Het kan ook zijn dat u hierover meteen een brief ontvangt.

  Op dit moment doen wij voor alle FSV-geregistreerden onderzoek naar mogelijke gevolgen van hun FSV-registratie. U wordt geïnformeerd als het onderzoek naar uw registratie is afgesloten. U hoeft daar niets voor te doen.

 4. Hoe kan ik een melding doen als ik denk dat mijn FSV-registratie is gedeeld met een andere overheidsorganisatie?

  Als u vermoedt dat uw FSV-registratie is gedeeld met een andere organisatie binnen de overheid, kunt u dat aan ons melden. Ga hiervoor naar de pagina ‘Ik en de FSV’.

  U kunt alleen een melding doen als uw gegevens in de FSV staan en u hierover een brief van ons heeft ontvangen.

  Meer informatie leest u in het artikel Ik wil een melding doen dat mijn FSV-registratie is gedeeld.

 5. Wat kan ik doen als ik geen DigiD heb?

  Wilt u aan ons melden welke gevolgen uw FSV-registratie voor u heeft gehad? Of wilt u een inzageverzoek doen? Op het portaal heeft u hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u uw melding of verzoek telefonisch doen. U kunt ons gratis bellen op 0800 235 8356. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 6. Wat betekent het als ik te horen krijg dat mijn registratie geen gevolgen heeft gehad?

  PricewaterhouseCoopers heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de FSV. Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden.

  Voor veel mensen had een FSV-registratie geen gevolgen bij de Belastingdienst. Het kabinet heeft besloten dat deze FSV-geregistreerden geen financiële tegemoetkoming krijgen. Wij informeren deze mensen over de uitkomst van ons onderzoek met een brief en geven daarbij ook een uitleg bij de uitkomst. Deze uitleg staat ook in onderstaande artikelen.

  Meer artikelen over dit onderwerp:

 7. Kan ik een tegemoetkoming verwachten?

  Het hangt van het onderzoek naar de gevolgen van uw FSV-registratie af of u mogelijk een tegemoetkoming krijgt. Het kabinet heeft op vrijdag 4 november 2022 een definitief besluit genomen over de tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden. In een brief aan de Tweede Kamer legt het kabinet uit welke mensen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Wanneer ons onderzoek naar uw FSV-registratie is afgesloten, krijgt u te horen of u wel of niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

  Artikelen over dit onderwerp:

 8. Hoe kan ik contact opnemen?

  We begrijpen dat u misschien nog vragen heeft. U kunt ons dan gratis bellen op 0800 235 8356. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Onze medewerkers zullen u zo goed mogelijk helpen.

  U kunt ook een afspraak met ons maken voor een telefonisch gesprek of videobellen. Klik hiervoor op ‘Inloggen’ rechts boven in uw scherm en daarna op ‘Een afspraak inplannen’. U kiest zelf op welke datum en tijdstip u gebeld wilt worden.

  Het is ook mogelijk om te chatten met een medewerker van de Belastingdienst. Om te chatten klikt u op het chatsymbool rechts onderin uw scherm. De chat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

  Heeft u na contact met een van onze medewerkers nog opmerkingen, vragen of een klacht? Dan kunt u ook contact opnemen met de Nationale Ombudsman via https://www.nationaleombudsman.nl/belastingdienst. Let op: dit is alleen mogelijk ná contact met de Belastingdienst.

 9. Hoe geef ik mijn rekeningnummer door aan de Belastingdienst?

  U heeft een bericht gekregen van ons dat u recht heeft op een financiële tegemoetkoming. Hiervoor kunt u uw bankrekeningnummer aan ons doorgeven.

  Wilt een Nederlands rekeningnummer doorgeven?

  1. Ga naar www.belastingdienst.nl.
   2. Log in met uw DigiD in Mijn Belastingdienst.
   3. Ga naar Mijn gegevens.
   4. Onder Rekeningnummer kiest u voor Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen.
   5. Volg de stappen en klik op Volgende. Wanneer u klaar bent klikt u op Akkoord.

  Let op! U kunt alleen een rekeningnummer doorgeven die op uw naam staat en het mag geen spaarrekening zijn.

  Wilt een buitenlands rekeningnummer doorgeven?
  Stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

  ▪ uw naam;
  ▪ uw adres;
  ▪ uw burgerservicenummer (BSN);
  ▪ de tegemoetkoming waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft;
  ▪ uw rekeningnummer;
  ▪ de BIC-code van uw bank, (bij een buitenlands rekeningnummer). Heeft uw bank geen BIC? Geef dan het volledige buitenlandse rekeningnummer inclusief bankcodes door;
  ▪ de tenaamstelling van het rekeningnummer. Dit is uw naam zoals die bekend is bij uw bank;
  ▪ het land van uw bank;
  ▪ uw handtekening;

  Bij de brief stuurt u ook kopieën mee van:

  ▪ een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument);
  ▪ een bankafschrift of een digitaal bankafschrift (waarop uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn), of de bevestiging van uw bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer (maximaal twee maanden oud).

  Stuur uw brief naar:
  Belastingdienst/Centrale administratieve processen
  Unit Registreren
  Postbus 9055
  7300 GT Apeldoorn

 10. Op welke feestdagen kan ik geen contact opnemen?

  Wij zijn niet bereikbaar via telefoon of chat op de volgende feestdagen:

  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Extra dag na Hemelvaart: vrijdag 19 mei 2023
  • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023

 11. Kan ik iemand machtigen voor het FSV Portaal?

  Op dit moment kunt u niet iemand anders machtigen om in te loggen op het FSV Portaal. U kunt alleen zelf inloggen.