Navigatie overslaan

Over de FSV

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2020 de Fraude Signalering Voorziening (FSV) gebruikt. De FSV was een hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. We gebruikten de FSV onder andere als we twijfelden over iemands aangifte of aanvraag. We konden de persoonsgegevens van die persoon dan in de FSV opslaan.

Over de FSV

 1. Wat was het doel van de FSV en waarom is deze uitgezet?

  De Belastingdienst verwerkt elk jaar miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Daarbij gebruiken we verschillende computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Soms denken we dat een aangifte of aanvraag misschien niet klopt. Bijvoorbeeld omdat iemand hoge reiskosten doorgeeft, terwijl die persoon dicht bij zijn werk woont. Dan willen we die aangifte of aanvraag soms controleren. De FSV was hierbij een hulpmiddel.

  In de FSV konden we persoonsgegevens opslaan. Daarna konden we bepalen of er iets aan de hand was. Soms zagen we na een controle dat iemand fraude had gepleegd. De aangifte of aanvraag kon ook juist blijken.

  De FSV werd van 2012 tot en met februari 2020 gebruikt. Daarna is de FSV uitgezet en niet meer gebruikt. De manier waarop de FSV gebruikt werd, voldeed niet aan alle privacyregels van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij het gebruik van de FSV hebben we de volgende fouten gemaakt:

  • Te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot de FSV.
  • Sommige gegevens mochten niet in de FSV staan.
  • De gegevens in de FSV werden te lang bewaard. Of ze werden niet aangepast als dat wel had gemoeten. Bijvoorbeeld na de uitkomst van een onderzoek.
  • De informatie die in de FSV stond werd niet altijd goed gebruikt.

 2. • Waarom werden persoonsgegevens in de FSV gezet?

  Er waren verschillende redenen waarom persoonsgegevens van iemand in de FSV kwamen te staan:

  Voor sommige mensen was ‘Dagboek PIT’ de reden van hun FSV-registratie. Dagboek PIT was een programma van de Belastingdienst dat is gebruikt van 2001 tot 2012. Daarna zijn de gegevens van ongeveer 100.000 mensen van Dagboek PIT overgezet naar de FSV.

  Artikelen over dit onderwerp:

Wat zijn de effecten van de FSV en hoe wordt dit hersteld?

 1. • Welke gegevens stonden in de FSV en wat is hiermee gebeurd?

  Bij de Belastingdienst konden we in de FSV verschillende gegevens over een persoon invoeren. Bijvoorbeeld de naam, adresgegevens en het burgerservicenummer (BSN). Medewerkers konden ook gebruikmaken van een open veld voor extra informatie. Bijvoorbeeld als er een onderzoek was gedaan en wat de uitkomst daarvan was.

  De FSV wordt niet meer gebruikt. De gegevens die in de FSV stonden worden wel nog tijdelijk bewaard voor onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om mensen waarvan de persoonsgegevens in de FSV stonden informatie te kunnen geven.

  Artikelen over dit onderwerp:

 2. • Wat hebben mensen gemerkt van de FSV?

  Niet alle mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden hebben hier last van gehad. Bij de meesten is niets gedaan met hun gegevens of kwam er niets uit een controle. Sommige FSV-geregistreerden hebben wel te maken gehad met gevolgen bij de Belastingdienst. Zij kregen bijvoorbeeld geen persoonlijke betalingsregeling. Of geen hulp bij hun schulden.

  Het is ook voorgekomen dat gegevens uit de FSV met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. Er wordt onderzocht of dat was toegestaan en of dit mogelijk gevolgen heeft gehad voor mensen.

  De Belastingdienst deelt geen gegevens met commerciële organisaties. Gebeurtenissen bij organisaties buiten de overheid kunnen daarom geen gevolg zijn van een FSV-registratie.

  Artikelen over dit onderwerp:

 3. • Wat doet de Belastingdienst om de gemaakte fouten te herstellen?

  Met de motie Marijnissen I (MMI) kreeg de Belastingdienst de opdracht om mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden daar over te informeren. Met motie Marijnissen II (MMII) kregen wij de opdracht om mensen de reden te vertellen waarom hun gegevens in de FSV stonden.

  Sinds maart 2021 hebben wij alle FSV-geregistreerden per brief geïnformeerd dat er gegevens van hen in de FSV stonden. Vanaf november 2021 hebben wij deze mensen ook laten weten wat de reden van de registratie was. Zij konden ook via een inzageverzoek vragen welke gegevens in de FSV stonden.

  Wij hebben PricewaterhouseCoopers gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de FSV. Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Zij worden daarover geïnformeerd als het onderzoek is afgesloten. Ze horen dan ook of zij recht hebben op een tegemoetkoming.

  Daarnaast willen wij leren van de gemaakte fouten en ze niet opnieuw maken. Daarom zijn we het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) gestart.

  Artikelen over dit onderwerp:

Wat betekent het dat ik in de FSV stond?

 1. • Hoe weet ik of mijn persoonsgegevens in de FSV stonden?

  Alle mensen van wie gegevens in de FSV stonden, zijn geïnformeerd over hun FSV-registratie. Ook hebben we iedereen van wie gegevens in de FSV stonden, verteld waarom hun gegevens waren geregistreerd. Als uw persoonsgegevens in de FSV stonden, heeft u hierover een brief van ons ontvangen.

  Wilt u de informatie die u per brief gekregen heeft nalezen? Dan kunt u dit terugvinden in uw persoonlijk overzicht. Als u inlogt met uw DigiD rechtsboven in uw scherm, kunt u een persoonlijk overzicht aanvragen.

 2. • Wat kan ik verwachten van de Belastingdienst als mijn gegevens in de FSV stonden?

  We onderzoeken of uw FSV-registratie gevolgen voor u heeft gehad bij de Belastingdienst. U hoeft daar niets voor te doen. Als het onderzoek naar uw FSV-registratie is afgesloten, dan krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Heeft mijn FSV-registratie gevolgen gehad bij de Belastingdienst?
  • Zijn mijn gegevens die in de FSV stonden met andere organisaties gedeeld?
  • Krijg ik een financiële tegemoetkoming en hoe hoog is die tegemoetkoming?

 3. • Wat betekent het als ik te horen krijg dat mijn registratie geen gevolgen heeft gehad?

  PricewaterhouseCoopers heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de FSV. Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden.

  Voor veel mensen had een FSV-registratie geen gevolgen bij de Belastingdienst. Het kabinet heeft besloten dat deze FSV-geregistreerden geen financiële tegemoetkoming krijgen. Wij informeren deze mensen over de uitkomst van ons onderzoek met een brief en geven daarbij ook een uitleg bij de uitkomst. Deze uitleg staat ook in onderstaande artikelen.

  Meer artikelen over dit onderwerp:

 4. • Kan ik een financiële tegemoetkoming verwachten?

  Het hangt van het onderzoek naar de gevolgen van uw FSV-registratie af of u een financiële tegemoetkoming krijgt. Het kabinet heeft op vrijdag 4 november 2022 een definitief besluit genomen over de tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden. In een brief aan de Tweede Kamer legt het kabinet uit welke mensen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Wanneer ons onderzoek naar uw FSV-registratie is afgesloten, krijgt u te horen of u wel of niet in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming.

  Artikelen over dit onderwerp:

Voor mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden

 1. • Wat kan ik doen als ik denk dat de FSV gevolgen voor mij heeft gehad?

  Als uw gegevens in de FSV stonden, heeft u op dit moment verschillende mogelijkheden. Zo kunt u:

  • Een persoonlijk overzicht aanvragen
  • Een melding doen over uw FSV-registratie
  • Een melding doen dat uw FSV-registratie is gedeeld
  • Een inzageverzoek doen
  • Een verzoek om schadevergoeding doen
  • Contact opnemen of een afspraak maken
  • Een klacht indienen

  U kunt dit doen op de pagina 'Ik en de FSV'.

 2. • Hoe kan ik contact opnemen?

  We begrijpen dat u misschien nog vragen heeft. U kunt ons dan gratis bellen op 0800 235 8356. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Onze medewerkers zullen u zo goed mogelijk helpen.

  U kunt ook een afspraak met ons maken voor een telefonisch gesprek of videobelgesprek. Klik hiervoor op ‘Inloggen’ rechts boven in uw scherm en daarna op ‘Een afspraak inplannen’. U kiest zelf op welke datum en tijdstip u gebeld wilt worden.

  Het is ook mogelijk om te chatten met een medewerker van de Belastingdienst. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder in uw scherm. De chat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

  Heeft u een klacht en bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman. Let op: dit is alleen mogelijk ná contact met de Belastingdienst.

 3. • Wat kan ik doen als ik geen DigiD heb?

  Wilt u aan ons melden welke gevolgen uw FSV-registratie voor u heeft gehad? Of wilt u een inzageverzoek doen? Op dit portaal heeft u hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u uw melding of verzoek telefonisch doen. U kunt ons gratis bellen op 0800 235 8356. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 4. • Waar kan ik hulp krijgen bij schulden of andere financiële problemen?

  Heeft u hulp nodig bij het aflossen van uw schulden? Of heeft u hier andere vragen over? Neem dan contact op met uw gemeente. U kunt daar terecht voor een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij schuldsanering kan de gemeente zorgen voor een regeling met alle schuldeisers. Dit traject noemen we Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp).

  De schuldeisers werken bij Msnp vrijwillig mee aan een schuldregeling. Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u een beroep doen op het wettelijke traject. Via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunt u dan de rechter om schuldsanering vragen.

  Persoonlijk advies om uw financiële situatie te verbeteren?

  Wilt u meer informatie over schuldbemiddeling? Of wilt u persoonlijk advies over het aflossen van uw schulden of over andere financiële problemen? Ga dan naar Geldfit.nl.

  Op Geldfit.nl kunt u ook een test doen. Na het invullen van de test krijgt u advies over wat u kunt doen om uw financiële situatie te verbeteren. Ook krijgt u een overzicht van organisaties bij u in de buurt die u hiermee kunnen helpen. De test duurt twee minuten en u hoeft uw naam niet in te vullen.

 5. • Hoe geef ik mijn rekeningnummer door aan de Belastingdienst?

  Heeft u bericht van ons gekregen dat u recht heeft op een financiële tegemoetkoming? Hiervoor kunt u uw bankrekeningnummer aan ons doorgeven.

  Wilt een Nederlands rekeningnummer doorgeven?

  1. Ga naar www.belastingdienst.nl.
   2. Log in met uw DigiD in Mijn Belastingdienst.
   3. Ga naar Mijn gegevens.
   4. Onder Rekeningnummer kiest u voor Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen.
   5. Volg de stappen en klik op Volgende. Wanneer u klaar bent klikt u op Akkoord.

  Let op! U kunt alleen een rekeningnummer doorgeven die op uw naam staat en het mag geen spaarrekening zijn.

  Wilt een buitenlands rekeningnummer doorgeven?
  Stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

  ▪ uw naam;
  ▪ uw adres;
  ▪ uw burgerservicenummer (BSN);
  ▪ de tegemoetkoming waarvoor u het rekeningnummer doorgeeft;
  ▪ uw rekeningnummer;
  ▪ de BIC-code van uw bank, (bij een buitenlands rekeningnummer). Heeft uw bank geen BIC? Geef dan het volledige buitenlandse rekeningnummer inclusief bankcodes door;
  ▪ de tenaamstelling van het rekeningnummer. Dit is uw naam zoals die bekend is bij uw bank;
  ▪ het land van uw bank;
  ▪ uw handtekening;

  Bij de brief stuurt u ook kopieën mee van:

  ▪ een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument);
  ▪ een bankafschrift of een digitaal bankafschrift (waarop uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn), of de bevestiging van uw bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer (maximaal twee maanden oud).

  Stuur uw brief naar:
  Belastingdienst/Centrale administratieve processen
  Unit Registreren
  Postbus 9055
  7300 GT Apeldoorn

 6. • Kan ik iemand machtigen voor het FSV Portaal?

  U kunt niet iemand anders machtigen om in te loggen op het FSV Portaal. U kunt alleen zelf inloggen.