Navigatie overslaan
Belastingdienst - 15-09-2022

Bijzondere persoonsgegevens en de FSV

Kast met dossiers

In de FSV kon de Belastingdienst verschillende persoonsgegevens opslaan. Bijvoorbeeld iemands naam, adres en burgerservicenummer (BSN). In de wet staat hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Sommige persoonsgegevens worden in de wet ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. In dit artikel leggen we uit wat bijzondere persoonsgegevens zijn en hoe de Belastingdienst hier binnen de FSV mee is omgegaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om de gegevens van mensen te beschermen. De AVG beschermt gewone persoonsgegevens (zoals naam en adres) en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden extra beschermd.

Soorten bijzondere persoonsgegevens

Er zijn verschillende soorten bijzondere persoonsgegevens.

 • Ras
 • Etniciteit
 • Politieke voorkeur
 • Religie of levensbeschouwing
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Informatie over iemands gezondheid
 • Seksuele voorkeur of seksueel gedrag
 • Genetische informatie
 • Biometrische informatie (zoals een vingerafdruk) om iemand te herkennen

Bijzondere persoonsgegevens en de Belastingdienst

Het verwerken (zoals opslaan of gebruiken) van bijzondere persoonsgegevens is verboden, behalve als de wet zegt dat dit wel mag. De Belastingdienst verwerkt daarom alleen bijzondere persoonsgegevens als dit volgens de wet mag.

Soms heeft de Belastingdienst informatie waaruit bijzondere persoonsgegevens kunnen worden afgeleid. Een paar voorbeelden:

 • Iemand had bepaalde zorgkosten. Daaruit kon worden afgeleid dat deze persoon diabetes had.
 • Iemand had een gift gedaan aan een kerk of moskee. Daaruit kon worden afgeleid dat deze persoon religieus was.
 • Iemand had zijn/haar fiscale partner doorgegeven. Daaruit kon worden afgeleid wat iemands seksuele voorkeur zou kunnen zijn.

Bijzondere persoonsgegevens in de FSV

In het onderzoek naar mogelijke gevolgen van een FSV-registratie bekijken we per persoon of er bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen. Dit is bij een klein aantal mensen gebeurd. De mensen waarvan bijzondere persoonsgegevens in de FSV stonden krijgen hierover een brief van de Belastingdienst. Daarin laten wij ook weten of zij recht hebben op een tegemoetkoming.

Ik wil op de hoogte blijven

Stuur mij:


Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens