Navigatie overslaan

Het programma

De Belastingdienst heeft het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) opgezet. Dit programma voert de moties over de FSV uit die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Op deze pagina leest u meer hierover.

Er zijn verschillende moties ingediend over de FSV. Met het indienen van een motie kan een Kamerlid de regering vragen iets te doen of juist niet te doen. De moties zijn door de Tweede Kamer aangenomen. De Belastingdienst kreeg de opdracht om mensen waarvan de persoonsgegevens in de FSV stonden daarover te informeren. Daarnaast was de opdracht ook om de redenen van registratie te delen.

Daarom is binnen de Belastingdienst het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) opgezet. BZB heeft de volgende taken:

Onderzoek

 • Welke persoonsgegevens van burgers stonden in de FSV?
 • Wat was reden voor registratie in de FSV?
 • Zijn FSV-gegevens gedeeld met andere overheidsorganisaties?
 • Hebben burgers gevolgen gehad van hun FSV-registratie?

Informeren

 • Burgers informeren over hun FSV-registratie.
 • Behandelen van vragen en verzoeken.
 • Behandelen van inzageverzoeken van FSV-geregistreerden.
 • Beantwoorden van telefonische vragen door Meldpunt.
 • Behandelen van FSV-meldingen van burgers die vermoeden dat zij gevolgen hebben gehad van de FSV-registratie.
 • Behandelen van klachten en bezwaren over de FSV.

Tegemoetkoming

 • Voorbereiden en uitvoeren van een tegemoetkomingsbeleid. Hierin staan doelen en afspraken voor burgers die mogelijk gevolgen hebben gehad van hun FSV-registratie. Zo kan onderzocht worden of zij recht hebben op een tegemoetkoming.

Hoe gaan we om met de AVG?

Een organisatie mag uw persoonsgegevens niet zomaar opslaan of gebruiken. Hiervoor moet een goede reden zijn. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan deze redenen genoemd.

BZB bewaart de gegevens die in de FSV stonden nog tijdelijk voor onderzoek. Deze gegevens worden alleen gebruikt om mensen over hun FSV-registratie en mogelijke gevolgen te kunnen informeren. Hierbij houden we ons aan de wettelijke privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Om uitvoering te geven aan het programma, maakt BZB gebruik van de specifiek daarvoor ingerichte communicatiekanalen:

 1. Telefoon;
 2. Chat;
 3. E-mail;
 4. Persoonlijke afspraak.

Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens.

Wet open overheid

BZB wil open en transparant zijn over wat we binnen het programma doen. Daarom maken we sinds 1 juni 2023 documenten over de FSV openbaar. We doen dit volgens de Wet open overheid (Woo). De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. U kunt ook zelf informatie opvragen met een Woo-verzoek. Lees meer hierover in het artikel Wet open overheid.

Hier kunt u onze Woo-documenten vinden.

Toegankelijkheid en bewaren van informatie

Het FSV Portaal is een website van de Belastingdienst. Websites van de overheid moeten aan verschillende regels voldoen. Dat zorgt ervoor dat mensen goede toegang hebben tot informatie van overheidsorganisaties. In onze toegankelijkheidsverklaring vindt u informatie over de toegankelijkheid van het FSV Portaal.

De overheid is daarnaast verplicht om sommige informatie voor altijd te bewaren. Dat staat in de Archiefwet. Hier kunt u versies van het FSV Portaal uit het verleden vinden.