Navigatie overslaan
Belastingdienst - 01-06-2023

Wet open overheid – Welke informatie over de FSV maken we openbaar?

De Belastingdienst maakt sinds 1 juni 2023 documenten over de FSV openbaar. De reden hiervoor is de Wet open overheid (Woo). In dit artikel leest u wat de Woo is en welke informatie we openbaar maken.

Wat is de Wet open overheid?
De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De overheid maakt de komende jaren steeds meer documenten openbaar. U kunt ook zelf informatie opvragen bij de overheid.

Informatie over de FSV openbaar
Informatie over de FSV maakt de Belastingdienst openbaar op het FSV Portaal. We publiceren alleen algemene informatie over de FSV. Dit zijn bijvoorbeeld verslagen van vergaderingen, brieven en documenten over het beleid. En ook onderzoeksrapporten over de FSV. Bijvoorbeeld het rapport over ons onderzoek naar de gevolgen van een FSV-registratie voor burgers.

Het gaat om informatie die we sinds 1 februari 2023 (digitaal) in documenten hebben vastgelegd. Documenten die ouder zijn dan 1 februari 2023 publiceren we niet op dit portaal. Deze documenten kunt u wel opvragen.

Nieuwe informatie
Vanaf 1 juni 2023 zetten we op de eerste werkdag van de nieuwe maand documenten op het FSV Portaal. De eerste documenten die op 1 juni zijn gepubliceerd, hebben onder andere te maken met de eindrapportages over de FSV. Op 16 mei 2023 werd een brief met de eindrapportages verstuurd naar de Tweede Kamer.

Op de pagina Wet open overheid ziet u welke documenten over de FSV op dit moment openbaar zijn.

Zelf informatie opvragen
In de Wet open overheid staat ook dat u zelf informatie mag opvragen. Wilt u informatie opvragen over de FSV? Dan kunt u een Woo-verzoek doen bij de Belastingdienst. Dit kan via een e-mail naar Woo@belastingdienst.nl of door een brief te sturen naar uw belastingkantoor. In deze e-mail of brief:

  • geeft u duidelijk aan waarover u informatie wilt;
  • zet u uw telefoonnummer;
  • vermeldt u bij voorkeur ook uw burgerservicenummer (BSN), zodat wij uw verzoek sneller kunnen beantwoorden.

Wij bellen u op als wij nog vragen hebben over uw aanvraag.

Informatie over personen niet openbaar
De Belastingdienst houdt zich aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij de gegevens van personen beschermen en deze niet openbaar maken. Vraagt u met een Woo-verzoek om dit soort informatie? Dan wijzen wij uw verzoek af.

Eigen persoonsgegevens
Een Woo-verzoek geldt alleen voor algemene informatie van de overheid. Staan uw persoonsgegevens in de FSV en wilt u weten welke gegevens dit zijn? Dan kunt u een inzageverzoek doen.