Navigatie overslaan
Belastingdienst - 15-02-2023

Wat gebeurt er met een inzageverzoek?

Man en vrouw kijken zitten achter een computer en kijken naar een brief

Als mensen willen weten welke persoonsgegevens van hen in de FSV stonden, kunnen ze bij ons een inzageverzoek doen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen dan een document met de persoonsgegevens die in de FSV stonden. In dit artikel vertellen wij meer over inzageverzoeken.

Hoe lang duurt de afhandeling van een inzageverzoek

Wij hebben één maand de tijd om een inzageverzoek te behandelen. Hebben we meer tijd nodig, dan mogen we de behandeltermijn met twee maanden verlengen. Als het ook na deze verlenging niet lukt om het inzageverzoek tijdig te behandelen, brengen wij u telefonisch hiervan op de hoogte.

U kunt ons dan ook in gebreke stellen. Dat betekent dat u ons een brief stuurt waarin u aangeeft dat wij niet op tijd een beslissing hebben genomen. Na ontvangst van uw brief, hebben wij dan nog 14 dagen de tijd om uw inzageverzoek af te handelen. Daarna heeft u recht op een dwangsom (een geldbedrag). Het formulier voor het versturen van een ingebrekestelling vindt u hier, op de site van De Belastingdienst. Het adres is:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen

Waarom kan het langer duren?

Wij ontvangen op dit moment veel inzageverzoeken. Hierdoor kan het langer duren voordat wij een inzageverzoek kunnen afronden. Ook kosten sommige inzageverzoeken meer tijd. Wij moeten dan informatie uit meerdere systemen opzoeken of hebben meer informatie nodig van specialisten.

Aantal inzageverzoeken

Van april 2021 tot en met januari 2023 hebben we in totaal 11.414 inzageverzoeken binnengekregen. Daarvan zijn 9.436 verzoeken behandeld. Op dit moment zijn we bezig met de overige verzoeken.

Een inzageverzoek doen

Heeft u een brief gekregen over de reden dat uw persoonsgegevens in de FSV stonden? En wilt u weten welke persoonsgegevens er van u in de FSV stonden? Dan kunt u digitaal of per brief een inzageverzoek doen. U ontvangt dan een document met de persoonsgegevens die van u in de FSV stonden. Dit officiële document heet een beschikking.

Het recht op inzage geldt alleen voor personen. Het is niet mogelijk een inzageverzoek te doen voor een bedrijf of organisatie.

Contact

Heeft u vragen over uw inzageverzoek? U kunt ons bellen op 0800 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt ook uw vragen stellen via de chat. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder op de pagina.