Navigatie overslaan
Belastingdienst - 20-09-2022

Wat zijn de moties Marijnissen en de motie Azarkan?

Blauwe envelop steekt uit een brievenbus.

Er zijn verschillende moties ingediend over de FSV. Met het indienen van een motie kan een Kamerlid de regering vragen iets te doen of juist niet te doen. In dit artikel leggen we uit welke moties over de FSV nu worden uitgevoerd en hoe het hiermee staat.

Als een Kamerlid een motie indient wordt daarover eerst gestemd in de Tweede Kamer. Als meer dan de helft van de Kamerleden vóór stemt, is de motie aangenomen. De regering moet de motie dan uitvoeren. Momenteel zijn er drie moties over de FSV aangenomen. Dit betekent dat de opdrachten uit deze moties dus worden uitgevoerd. Het gaat om twee moties van Kamerlid Marijnissen en een motie van Kamerlid Azarkan.

Motie Marijnissen I: uw gegevens stonden in de FSV

Met motie Marijnissen I (MMI) kreeg de Belastingdienst de opdracht om mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden daar snel over te informeren. Daarom zijn bijna alle FSV-geregistreerden hier vanaf maart 2021 over geïnformeerd, via één of meerdere brieven.

Motie Marijnissen II: reden van registratie en delen van gegevens

Met motie Marijnissen II (MMII) kreeg de Belastingdienst de opdracht om mensen de reden te vertellen dat hun gegevens in de FSV stonden. Ook is de Belastingdienst gevraagd om het aan mensen te vertellen als hun gegevens uit de FSV met andere organisaties zijn gedeeld.

De Belastingdienst heeft daarom sinds november 2021 de FSV-geregistreerden ook per brief laten weten wat de reden van de registratie was.

Mensen waarvan gegevens in de FSV met andere organisaties zijn gedeeld, hebben dit ook per brief gehoord.

Motie Azarkan: makkelijk inzageverzoek doen

Met de motie Azarkan kreeg de Belastingdienst de opdracht om het doen van een inzageverzoek zo makkelijk mogelijk te maken. Met een inzageverzoek kunnen FSV-geregistreerden te zien krijgen welke persoonsgegevens van hen in de FSV stonden.

Een inzageverzoek kan online of per post gedaan worden. Lees meer hierover in het artikel "Een FSV-inzageverzoek doen".