Navigatie overslaan
Belastingdienst - 04-10-2022

Een FSV-inzageverzoek doen

Vrouw kijkt op haar laptop.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u in de FSV stonden, kunt u bij ons een inzageverzoek doen. Dit kan digitaal of per post. Wij sturen dan een document met de persoonsgegevens die in de FSV stonden. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt.

Er zijn twee manieren om een inzageverzoek te doen.

 1. Via het online formulier.
 2. Via de post. Dan ontvangen wij graag een brief waarin staat:
 • Uw vraag om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens in de FSV
 • Uw contactgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • Het kenmerk van de brief die u van ons ontving over uw gegevens in de FSV

U kunt uw inzageverzoek sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen

Infographic over mogelijkheid inzageverzoek

Alleen persoonlijke verzoeken

Het recht op inzage in de persoonsgegevens staat in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit recht geldt alleen voor personen. Het is niet mogelijk een inzageverzoek te doen voor een bedrijf of organisatie.

Wat gebeurt er na mijn inzageverzoek?

Als wij uw inzageverzoek hebben ontvangen, sturen wij u een brief met een ontvangstbevestiging. Daarna onderzoeken we of inzage in uw gegevens mogelijk is. De uitkomst daarvan kan zijn:

 1. U krijgt inzage in uw gegevens
  Meestal kunnen wij u inzage geven in uw gegevens. U ontvangt dan een document met de persoonsgegevens die van u in de FSV stonden. Dit officiële document heet een beschikking.
 2. U krijgt geen of beperkt inzage in uw gegevens
  In sommige gevallen zorgt wetgeving ervoor dat wij u geen of alleen voor een deel inzage kunnen geven in uw gegevens. De reden hiervoor kan zijn dat er in uw situatie sprake is van toezicht of inspectie. En dat inzage in uw gegevens op dat moment een nadelig effect kan hebben op dat proces. Als u geen of beperkt inzage in uw gegevens krijgt, legt de Belastingdienst dat uit in de beschikking. Lees meer hierover in het artikel 'Waarom krijg ik bij een inzageverzoek niet alle gegevens?'.

Lees meer over wat er gebeurt als u een inzageverzoek doet in het artikel 'Wat gebeurt er met een inzageverzoek?'.

Hoe snel krijg ik een reactie?

In de ontvangstbevestiging van uw inzageverzoek staat een datum. Meestal reageren wij binnen 4 weken na deze datum op uw inzageverzoek. Het kan soms zijn dat we meer tijd nodig hebben. Volgens de AVG-regels mogen we er dan twee maanden langer over doen. Als we die extra tijd nodig hebben, dan krijgt u daar een bericht over.

Heeft u 12 weken na het doen van uw inzageverzoek nog niets gehoord? Dan zijn wij te laat met het nemen van een besluit. Dat kunt u ons laten weten met een brief of door dit formulier in te vullen. We noemen dit een ingebrekestelling.

U kunt de brief of het formulier sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 2508

6401 DA Heerlen

Met de ingebrekestelling vraagt u ons binnen 2 weken alsnog op uw inzageverzoek te reageren. U eist met de ingebrekestelling een dwangsom als wij niet binnen 2 weken reageren.

Ik ben het niet eens met de beschikking

Het kan zijn dat u het niet eens bent met onze reactie op uw inzageverzoek. Bijvoorbeeld omdat u informatie mist of omdat u het niet eens bent met de gegevens die in de beschikking staan. U heeft dan 6 weken om een bezwaarschift te sturen. Deze 6 weken gaan in op de datum die in de beschikking staat.

In uw bezwaar moet u melden waar u bezwaar tegen maakt en wat de reden van uw bezwaar is. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over bezwaar maken.