Navigatie overslaan
Belastingdienst - 31-01-2023

Reden van FSV-registratie: we zagen iets opvallends in een aanvraag van een toeslag

Medewerker werkt met een computer

Een van de redenen voor een FSV-registratie was dat we iets opvallends zagen in een aanvraag van een toeslag. Wij noemen dit een risico-signaal. In dit artikel leggen we dit uit.

Aanvraag van een toeslag

Wij hebben FSV-geregistreerden via een brief laten weten dat hun gegevens in de FSV stonden en wat hiervan de reden was. Sommige mensen hoorden dat de aanvraag van een toeslag de reden was van hun FSV-registratie. Wat betekent dit?

  • Mensen die in Nederland wonen, kunnen een toeslag aanvragen voor zorg, huur en kinderopvang of een kindgebonden budget. Zij sturen daarvoor gegevens op naar Toeslagen via een online formulier.
  • In een aanvraag van een toeslag kunnen fouten zitten. Daarom voeren we op alle aanvragen die bij ons binnenkomen een automatische controle uit. Soms komt uit die controle iets opvallends. Bijvoorbeeld een grote verandering van het inkomen.
  • We willen de aanvraag dan extra laten controleren door een medewerker. De medewerker kan dan bepalen of er een fout is gemaakt en of die fout mogelijk opzettelijk is gemaakt.
  • Bij die extra controle kon een medewerker besluiten gegevens over de persoon op te slaan in de FSV. Dit is gebeurd in de periode 2014-2019.
Soorten oorzaken van FSV-registratie

Andere redenen voor een FSV-registratie

Er waren ook andere redenen om gegevens van mensen in de FSV op te slaan. Dit leggen we uit in andere artikelen over de reden van registratie: