Navigatie overslaan
Belastingdienst - 20-09-2023

Iedereen geïnformeerd over FSV-registratie en de reden daarvan

Afbeelding ter illustratie: twee mannen nemen post door op de bank

Alle mensen van wie gegevens in de FSV stonden, zijn geïnformeerd over hun FSV-registratie. Ook hebben we iedereen verteld waarom hun gegevens waren geregistreerd. In totaal hebben ruim 270.000 FSV-geregistreerden hierover een of meerdere brieven ontvangen.

Sinds maart 2021 hebben wij alle FSV-geregistreerden per brief geïnformeerd dat er gegevens van hen in de FSV stonden. Vanaf november 2021 hebben wij iedereen ook laten weten wat de reden van de registratie was. Deze opdracht kregen we vanuit de Tweede Kamer door de moties Marijnissen. Beide moties zijn nu afgerond omdat alle FSV-geregistreerden zijn geïnformeerd.*

Reden van registratie

In totaal zijn meer dan 270.000 personen geïnformeerd over hun registratie en de redenen daarvan. Sommigen hebben langer op een brief moeten wachten dan anderen. Soms was de reden van registratie gemakkelijk te vinden, bij anderen was er meer onderzoek nodig.

Er waren verschillende redenen waarom de persoonsgegevens van iemand in de FSV stonden. Deze zijn onder te verdelen in vijf soorten redenen van registratie. In de brieven die mensen per post hebben ontvangen, staat meer informatie over deze redenen. Bijvoorbeeld het jaar van de aangifte waar het om gaat, het soort toeslag dat werd aangevraagd of de organisatie die een informatieverzoek deed.

Meer informatie

Wilt u de informatie die u per brief gekregen heeft nalezen? Dan kunt u dit terugvinden in uw persoonlijk overzicht. Als u inlogt met uw DigiD rechtsboven in uw scherm, kunt u een persoonlijk overzicht aanvragen.

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via de chat. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder op de pagina. Ook het maken van een afspraak voor een telefonisch gesprek of een videobelgesprek is mogelijk.

* Een aantal FSV-geregistreerden heeft geen brief ontvangen, bijvoorbeeld omdat er bij ons geen adres bekend is.