Navigatie overslaan
Belastingdienst - 27-10-2022

Mogelijke uitkomst onderzoek: gebeurtenis stond los van FSV-registratie

Een vrouw opent een envelop van de overheid terwijl ze achter haar laptop zit.

Mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden, worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van hun FSV-registratie. Sommige FSV-geregistreerden kregen te maken met een gebeurtenis bij de Belastingdienst die los stond van de registratie in de FSV. In dit artikel leggen we dit uit.

Met gebeurtenissen bij de Belastingdienst bedoelen we een vraag, wijziging of afwijzing die mensen van de Belastingdienst kregen. Als FSV-geregistreerden hier mee te maken hadden, hebben we onderzocht of de gebeurtenis een gevolg was van de FSV-registratie. We laten hiervan twee voorbeelden zien.

Wijziging aangifte loonheffing of omzetbelasting

Het eerste voorbeeld is een wijziging op de aangifte loonheffing of omzetbelasting. Wat betekent het als deze wijziging los stond van een registratie in de FSV?

 • Iemand heeft een aangifte loonheffing en/of omzetbelasting ingediend. Wij hebben deze aangifte gewijzigd of de persoon gevraagd de aangifte zelf te corrigeren.
 • Tijdens de behandeling van deze aangifte stonden de gegevens van deze persoon in de FSV geregistreerd.
 • Wij hebben onderzocht of de FSV-registratie een rol heeft gespeeld bij de behandeling van de aangifte loonheffing en/of omzetbelasting.
 • De FSV-registratie heeft geen rol gespeeld bij de behandeling van de aangifte loonheffing en/of omzetbelasting.

Afwijzing persoonlijke betalingsregeling

Het tweede voorbeeld is een afwijzing voor een persoonlijke betalingsregeling. Wat betekent het als deze afwijzing los stond van een registratie in de FSV?

 • Iemand heeft een persoonlijke betalingsregeling bij ons aangevraagd die is afgewezen.
 • Tijdens de behandeling van deze aanvraag stonden de gegevens van deze persoon in de FSV geregistreerd.
 • Wij hebben onderzocht of de FSV-registratie een rol heeft gespeeld bij de behandeling van de aanvraag.
 • De aanvraag is afgewezen omdat de situatie niet aansloot op het kunnen krijgen van een persoonlijke betalingsregeling.
 • De FSV-registratie speelde geen rol bij de afwijzing van de aanvraag voor een persoonlijke betalingsregeling.

Duidelijkheid

Alle mensen voor wie een gebeurtenis los stond van hun registratie in de FSV worden hierover per brief geïnformeerd. Voor deze mensen geldt dat:

 • de vraag, wijziging of afwijzing los stond van de registratie in de FSV;
 • de gegevens uit de FSV niet zijn gedeeld met andere organisaties;
 • er geen bijzondere persoonsgegevens in de FSV staan.

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?

Een onafhankelijk bureau (PricewaterhouseCoopers - PwC) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een FSV-registratie. De Belastingdienst onderzoekt voor alle FSV-geregistreerden of er gevolgen zijn geweest bij de Belastingdienst.

Ik wil op de hoogte blijven

Stuur mij:


Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens