Navigatie overslaan
Belastingdienst - 31-01-2023

Reden van FSV-registratie: We zagen iets opvallends in een belastingaangifte

Medewerker werkt op een computer

Een van de redenen om gegevens van mensen in de FSV op te slaan was dat we iets opvallends zagen in een belastingaangifte. Wij noemen dit een risico-signaal. In dit artikel leggen we dit uit.

Aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting

Wij hebben FSV-geregistreerden via een brief laten weten dat hun gegevens in de FSV stonden en wat hiervan de reden was. Sommige mensen hoorden dat een belastingaangifte de reden was van hun FSV-registratie. Wat betekent dit?

  • Mensen die inkomstenbelasting of omzetbelasting betalen moeten elk jaar een aangifte invullen. Wij kunnen daarmee bepalen of iemand het juiste bedrag heeft betaald.
  • In belastingaangiften kunnen fouten zitten. Daarom doen we automatische controles op alle aangiften die bij ons binnenkomen.
  • Soms komt uit die controle iets opvallends. We willen de aangifte dan extra laten controleren door een medewerker. De medewerker kan dan bepalen of er een fout is gemaakt en of die fout mogelijk opzettelijk is gemaakt.
  • Bij die extra controle kon een medewerker besluiten gegevens over de persoon op te slaan in de FSV. Dit is gebeurd in de periode 2012-2019.

Wat vonden wij opvallend in een aangifte?

Met automatische zoekopdrachten kunnen we snel opvallende afwijkingen vinden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • iemand gaf hoge reiskosten aan ons door, terwijl die persoon dicht bij het werk woont;
  • een opvallend hoge aftrekpost;
  • het bedrag aan loonheffing in de aangifte was anders dan in de gegevens die we van de werkgever ontvingen;
  • een opvallende verandering in de hoogte van het inkomen.

Deze risico-signalen konden een reden zijn om een aangifte extra te controleren en gegevens van de persoon in de FSV te registreren.

Soorten oorzaken van FSV-registratie

Andere redenen voor FSV-registratie

Er waren ook andere redenen om gegevens van mensen in de FSV op te slaan. Dit leggen we uit in andere artikelen over de reden van registratie: