Navigatie overslaan
Belastingdienst - 13-11-2023

Overzicht van de FSV: de weg naar afronding

Afbeelding ter illustratie: bezoeker bij balie Belastingdienst

Voor alle FSV-geregistreerden werken we aan afronding van hun FSV-onderzoek. Om het FSV-dossier om een goede manier te kunnen afsluiten, zijn in de afgelopen periode diverse acties ondernomen. In dit artikel vindt u een overzicht.

Op 27 februari 2020 is de FSV uitgezet omdat het gebruik ervan niet voldeed aan de privacyregels van de AVG. Nadat in 2021 de moties Marijnissen werden aangenomen, is iedereen die in de FSV geregistreerd stond, hierover geïnformeerd. We hebben onderzocht wat de reden van registratie was en of hun gegevens gedeeld waren met andere (overheids)organisaties. Alle FSV-registreerden die we konden bereiken zijn hierover per brief geïnformeerd. Ook zijn de gevolgen van de FSV-registratie onderzocht en betalen we een tegemoetkoming aan mensen die gevolgen hebben gehad van hun FSV-registratie.

Omdat bij al deze activiteiten het persoonlijke contact met de FSV-geregistreerden erg belangrijk is, zijn een meldpunt en servicepunt opgezet. Zo kunnen FSV-geregistreerden vragen stellen over de FSV. Ook kunnen zij onder meer inzageverzoeken, klachten, bezwaren en verzoeken om schadevergoeding doen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste acties sinds het uitzetten van de FSV.

Overzicht FSV

Werken aan afronding

Inmiddels is iedereen geïnformeerd over hun FSV-registratie en de reden daarvan. Ook over de uitkomst van het onderzoek naar de gevolgen van de FSV hebben bijna alle geregistreerden nu informatie ontvangen. Op dit moment werken we eraan om met iedereen die in de FSV stond tot een afronding te komen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt hiervoor een afspraak voor een telefoon- of videobelgesprek maken.