Navigatie overslaan
Belastingdienst - 19-09-2023

Verzoek om schadevergoeding: wanneer en hoe?

Afbeelding ter illustratie: man op bank met laptop en brieven

Als u vermoedt dat u nadelige gevolgen heeft gehad van de FSV, kunt u een verzoek om schadevergoeding doen. Wanneer kunt u zo’n verzoek doen? En hoe doet u dat precies? Dat leggen we uit in dit artikel.

Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Wij sturen u informatie over de uitkomst van dat onderzoek. Als u het niet eens bent met die uitkomst, kunt u ervoor kiezen een verzoek om schadevergoeding te doen.

Wanneer?

Heeft u het vermoeden dat uw FSV-registratie voor u gevolgen heeft gehad? En wilt u daarvoor een financiële tegemoetkoming? Dan is het verzoek om schadevergoeding voor u een goede mogelijkheid.

Het is hierbij belangrijk dat uw schade een direct gevolg is van uw FSV-registratie. En dat u dat ook aannemelijk kunt maken. Wij kunnen u daarom vragen om extra informatie of bewijzen op te sturen. Op die manier kunt u ons een compleet beeld geven van wat er volgens u gebeurd is.

Wanneer niet?

Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar meer informatie of uitleg over uw FSV-registratie. Misschien wilt u een meer persoonlijke behandeling, of excuses. In dat geval is een verzoek om schadevergoeding niet de beste mogelijkheid. In plaats daarvan raden wij u aan om een afspraak te maken voor persoonlijk contact. Dan kunt u uw verhaal vertellen en beantwoorden wij uw vragen. We komen er graag samen met u uit.

Hoe doet u een verzoek om schadevergoeding?

Het formulier voor een verzoek om schadevergoeding vindt u op deze pagina van de Belastingdienst. U kunt het formulier digitaal invullen en opslaan. Hiervoor heeft u Acrobat Reader met minimaal versie 9.0 nodig.

Beschrijf op het formulier uw verzoek zo duidelijk mogelijk. Beantwoord daarbij de volgende vragen:

  • Wat heeft de Belastingdienst gedaan waardoor u denkt of vindt dat u schade heeft geleden?
  • Wat is het directe verband tussen wat de Belastingdienst gedaan heeft en de schade die u vermoedt?
  • Heeft u zelf ook een bijdrage/schuld aan de situatie die is ontstaan?
  • Hoe groot is uw vermoede schade?

U kunt het formulier daarna uitprinten, ondertekenen en dan opsturen.

Naar welk adres kunt u het formulier opsturen?

In het formulier wordt bij onderdeel 7 gevraagd een organisatieonderdeel te kiezen, zodat u een adres krijgt. U hoeft hier geen keuze te maken. In het geval van de FSV kunt u het formulier opsturen naar het volgende adres:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen

Vermeld ook duidelijk ‘Verzoek om schadevergoeding’ op de envelop.

Extra informatie meesturen

U kunt in de envelop met het formulier ook extra informatie en bewijzen meesturen. Daarmee bedoelen we informatie die volgens u bewijst dat u nadelige gevolgen heeft gehad. Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s, rekeningen of betaalbewijzen zijn. Let op: deze documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Wat gebeurt er hierna?

Nadat wij uw verzoek om schadevergoeding ontvangen hebben, sturen wij u een brief. Daarna nodigen we u uit voor een telefonisch gesprek. Meer informatie over hoe we uw verzoek verder behandelen, leest u in dit artikel.