Navigatie overslaan
Belastingdienst - 12-06-2023

Wat gebeurt er nadat u een verzoek om schadevergoeding heeft gedaan voor uw FSV-registratie?

Heeft u een verzoek om schadevergoeding gedaan voor uw FSV-registratie? Dan nemen wij hierover contact met u op. In dit artikel leest u hoe we uw verzoek behandelen.

Verzoek om schadevergoeding traject v1.5

Wij hebben uw verzoek om schadevergoeding ontvangen

U heeft uw verzoek om schadevergoeding per post gedaan. Wij sturen u een brief dat wij het verzoek hebben ontvangen.

Wij nemen telefonisch contact met u op

Wij maken graag een afspraak voor een telefoongesprek om uw verzoek te bespreken. In dit gesprek vragen wij u om meer informatie over uw verzoek. Ook kunt u ons vragen stellen.

Regels voor beoordeling verzoek

Wij vinden het belangrijk om elk verzoek zorgvuldig te bekijken. Voor een FSV-registratie geldt een bijzondere behandeling van een verzoek om een schadevergoeding. Daarom is er gewerkt aan de regels voor de beoordeling van de verzoeken. Sinds november 2023 zijn deze regels zijn bekend, waardoor het behandelen van de verzoeken begonnen is. In het artikel 'Hoe beoordelen we uw verzoek om schadevergoeding?' leest u hier meer over.

Wij nemen uw verzoek om schadevergoeding in behandeling

Wij nemen uw verzoek in behandeling en bekijken of u recht heeft op een schadevergoeding. Dit betekent dat we de inhoud van het verzoek beoordelen. Wij nemen contact met u op wanneer wij hiervoor meer informatie nodig hebben.

Wij sturen u een voorlopige conclusie

Op basis van de regels bepalen wij eerst een voorlopige uitslag van uw verzoek. Nadat wij u die gestuurd hebben, heeft u vier weken de tijd om contact met ons op te nemen. U kunt dan een toelichting op deze conclusie krijgen en extra informatie opsturen wanneer u het niet met deze conclusie eens bent.

Wij nemen een beslissing

Daarna nemen wij een definitieve beslissing. Wanneer de beslissing over uw verzoek bekend is, sturen wij u een brief. Ook kunnen wij u bellen om een uitleg te geven over de beoordeling.

Er zijn drie mogelijke uitkomsten. Uw verzoek wordt:

  • afgewezen: u krijgt geen vergoeding;
  • goedgekeurd: u krijgt een vergoeding;
  • goedgekeurd: u krijgt voor een deel van uw schadeverzoek een vergoeding.

Deze beslissing, ook wel definitieve beschikking, geldt als een mededeling, wat betekent dat u er geen bezwaar tegen kunt maken. Om die reden stuurden wij u de eerdere voorlopige conclusie: dat is het moment dat u nog met ons contact kunt opnemen om te laten weten dat u het er niet mee eens bent.

Verzoek intrekken

Wilt u uw verzoek om schadevergoeding intrekken? Dan kunt u dit telefonisch doen door te bellen op 0800 235 83 56 (gratis). We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt ook uw verzoek intrekken door een brief te sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen

Contact opnemen

Wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56 of uw vraag stellen via de chat. U kunt ook een afspraak maken voor een telefonisch gesprek. Klik hiervoor op ‘Inloggen’ rechtsboven in uw scherm en daarna op ‘Een afspraak inplannen’. U kunt dan zelf kiezen op welke datum en tijdstip u gebeld wilt worden.