Navigatie overslaan
Belastingdienst - 22-11-2023

Hoe beoordelen we uw verzoek om schadevergoeding?

Het doen van een verzoek om schadevergoeding is één van de mogelijkheden die u als FSV-geregistreerde heeft. De regels voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding FSV zijn nu bekend. We zijn daarom begonnen met de behandeling van de verzoeken. In dit artikel leest u meer over de regels en over wat u zelf kunt doen om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

In vorige artikelen over het verzoek om schadevergoeding, legden we uit wanneer en hoe u zo’n verzoek kunt doen en wat er gebeurt nadat u dat heeft gedaan. Hierin stond ook dat voor een FSV-registratie een bijzondere behandeling geldt. Om die reden is eerst gewerkt aan de regels voor de beoordeling van de verzoeken. Dat werk is nu afgerond: de regels zijn bekend.

Verschillende vragen

Bij het beoordelen van het verzoek worden verschillende vragen gesteld. We zetten de belangrijkste hieronder op een rij.

- Heeft het verzoek te maken met een registratie in FSV?

De schade waarvoor u vergoeding vraagt moet een gevolg zijn van een registratie van uw gegevens in de FSV. Anders kunnen wij het verzoek niet beoordelen.

- Staat de persoon die het verzoek doet zelf in de FSV of is de FSV-geregistreerde iemand anders?

De meeste verzoeken worden gedaan door de FSV-geregistreerde zelf. Maar het kan ook zijn dat u nadelige gevolgen heeft gehad van de FSV-registratie van iemand anders. Bijvoorbeeld als u de partner bent van een FSV-geregistreerde. In dat geval moet u aantonen dat u degene bent die schade heeft geleden.

- Is de schade geleden door de persoon die het verzoek heeft gedaan?

De schade kan alleen vergoed worden aan de persoon die de schade heeft geleden. U kunt het verzoek dus alleen doen als u zelf de schade heeft gehad. Of u heeft iemand gemachtigd om het verzoek namens u te doen.

- Welke schade is er precies geleden?

Soms is de schade in geld uit te drukken, zoals medische kosten of misgelopen inkomsten. Maar ook bij bijvoorbeeld pijn, verdriet of schade aan de eer en goede naam zal de schade zo precies mogelijk bepaald worden en in een geldbedrag uitgedrukt worden. Daarnaast beoordelen we of de schade een direct gevolg is van de FSV-registratie of dat er een andere oorzaak was.

- Kan de persoon die het verzoek heeft gedaan zelf ook een bijdrage hebben aan de schade die is ontstaan?

Het kan zijn dat de schade voor een deel het gevolg is van iets dat iemand zelf gedaan (of niet gedaan) heeft. Bijvoorbeeld wanneer iemand de FSV-registratie zelf heeft gedeeld met anderen en daar nadelige gevolgen van heeft gehad. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling van het verzoek.

Hoe lang duurt de beoordeling?

De regels voor beoordeling zijn begin november 2023 vastgesteld. Op verzoeken om schadevergoeding die op dat moment al binnen waren, wordt binnen vier maanden een beslissing genomen. Verzoeken die nu nog binnenkomen, behandelen wij binnen vier maanden na binnenkomst.

U kunt zelf bijdragen aan de snelheid van de afhandeling. Wanneer u een verzoek heeft ingediend, nodigen wij u eerst uit voor een gesprek. Als u meteen een afspraak maakt voor dit gesprek, dan kunnen wij eerder door met de behandeling van het verzoek.

Extra informatie opsturen

In het telefoongesprek kunnen wij u vragen om meer informatie over uw verzoek. U kunt dan extra informatie naar ons opsturen. Stuurt u deze informatie meteen op, dan gaan wij door met de behandeling van uw verzoek. Anders wachten wij (maximaal) vier weken tot we de informatie ontvangen. Ontvangen we die niet, dan beginnen we na afloop van deze vier weken met de beoordeling, zonder gebruik van de extra informatie.

Vóór het gesprek vragen wij u alvast na te denken over de vragen die u eerder in dit artikel hebt kunnen lezen. Dan kunnen we het daar in het gesprek over hebben en zo krijgen wij een beter idee van uw verzoek en van de extra informatie die u het beste kunt opsturen.

Wij nemen een beslissing

Wij bepalen eerst een voorlopige uitslag van uw verzoek. Nadat wij u die gestuurd hebben, heeft u vier weken de tijd om contact met ons op te nemen. U kunt dan een toelichting op deze conclusie krijgen en extra informatie opsturen wanneer u het niet met deze conclusie eens bent.

Wanneer wij een definitieve beslissing hebben genomen over uw verzoek, sturen wij u een brief met de uitkomst. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  • Uw verzoek wordt afgewezen: u krijgt geen vergoeding;
  • Uw verzoek wordt goedgekeurd: u krijgt een vergoeding;
  • Uw verzoek wordt gedeeltelijk goedgekeurd: u krijgt voor een deel van uw schadeverzoek een vergoeding.

Persoonlijk gesprek

Wilt u meer weten over een verzoek om schadevergoeding? Wij gaan graag met u in gesprek.

U kunt ons gratis bellen op 0800 - 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. Of maak een afspraak voor een telefoon- of videobelgesprek. U kunt ook met ons chatten via het chatsymbool rechtsonder op deze pagina.

Hieronder ziet u, kort samengevat, wat er gebeurt nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Meer informatie hierover leest u in het artikel 'Wat gebeurt er nadat u een verzoek om schadevergoeding heeft gedaan?'.

Verzoek om schadevergoeding traject v1.5