Navigatie overslaan
Belastingdienst - 08-11-2022

Kabinet neemt besluit over tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden

Ingang van een kantoor van de Belastingdienst.

Het kabinet heeft op vrijdag 4 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het tegemoetkomingsbeleid voor FSV-geregistreerden. In dit artikel leggen we uit welke mensen mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming.

Op 24 juni stuurde de staatssecretaris een brief met ideeën voor een mogelijke tegemoetkoming naar de Tweede Kamer. In september vond hierover een debat plaats met de Tweede Kamer. Op 4 november heeft het kabinet een definitief besluit genomen over de tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden.

Stonden uw gegevens in de FSV? Op dit moment onderzoeken wij of uw FSV-registratie gevolgen heeft gehad bij de Belastingdienst. Het hangt van de uitkomst van het onderzoek af of u mogelijk een tegemoetkoming krijgt. Er zijn vier uitkomsten mogelijk.

1 Overtreding privacyregels

De manier waarop de FSV gebruikt werd voldeed niet aan de privacyregels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 • Er zijn gegevens met andere organisaties gedeeld terwijl dat niet mocht.
 • Er zijn soms bijzondere persoonsgegevens opgeslagen in de FSV.
 • FSV-geregistreerden hadden soms te maken met extra controles .

Het kabinet heeft besloten:

 • FSV-geregistreerden die met een van deze drie situaties te maken hadden hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming.
 • Zij hebben alleen recht op die tegemoetkoming als de gemaakte fout nadelige gevolgen heeft gehad bij de Belastingdienst.
 • Zij ontvangen 375 euro voor een gemaakte fout die nadelige gevolgen heeft gehad bij de Belastingdienst.

2 Fouten bij risico-selectie

Bij het verwerken van aangi­ften inkomstenbelasting heeft risico-selectie plaatsgevonden op basis van niet-fiscale gronden. Dit is gebeurd bij aangiften van giften en zorgkosten. In sommige gevallen heeft de risico-selectie op niet-fiscale gronden geleid tot een wijziging van de aangifte.

Het kabinet heeft besloten:

 • Deze wijzigingen hadden niet plaats mogen vinden. Voor FSV-geregistreerden die hiermee te maken hadden wordt de wijziging van de aangifte daarom teruggedraaid.

3 Onterechte afwijzing schuldsanering, kwijtschelding of betalingsregeling

Sommige FSV-geregistreerden zijn onterecht afgewezen voor schuldsanering, kwijtschelding of een persoonlijke betalingsregeling.

Het kabinet heeft besloten:

 • Als deze mensen eerst zijn afgewezen voor minnelijke schuldsanering (Msnp) , maar later alsnog zijn toegelaten, ontvangen zij 500 euro per half jaar dat zij te laat zijn toegelaten.
 • Als zij eerst zijn afgewezen voor minnelijke schuldsanering en later alsnog zijn toegelaten tot Wsnp ontvangen zij ook dit bedrag. Daarnaast ontvangen zij dan één keer 500 euro omdat de regels bij Wsnp strenger zijn dan bij minnelijke schuldsanering.
 • Als zij in een invorderingstraject zijn terechtgekomen onderzoeken wij hoe zij met een persoonlijke aanpak schuldenvrij kunnen worden gemaakt.

4 Geen gevolgen bij de Belastingdienst

Voor de meeste mensen komt uit ons onderzoek:

 • de registratie in de FSV heeft geen gevolgen bij de Belastingdienst;
 • de gegevens uit de FSV zijn niet gedeeld met andere organisaties;
 • er staan geen bijzondere persoonsgegevens in de FSV.

Het kabinet heeft besloten dat deze mensen geen financiële tegemoetkoming krijgen.

Lees meer over het tegemoetkomingsbeleid in de brief aan de Tweede Kamer.

Uitkomst van onderzoek naar gevolgen

Wij onderzoeken op dit moment voor 270.000 mensen of hun FSV-registratie gevolgen heeft gehad bij de Belastingdienst. Zij worden geïnformeerd als dit onderzoek is afgesloten. Zij krijgen dan ook te horen of zij wel of niet in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.