Navigatie overslaan
Belastingdienst - 04-09-2023

Waarom kunt u alleen zelf een inzageverzoek doen bij een andere organisatie?

Heeft u een melding gedaan van mogelijke deling van uw FSV-registratie met een andere (overheids)organisatie? Dan kunt u zelf een inzageverzoek doen bij deze organisatie. Wij mogen dit verzoek niet voor u doen. In dit artikel leest u waarom niet.

Als u vermoedt dat uw FSV-registratie met een andere organisatie is gedeeld, dan kunt u dat melden via de meldknop. We nemen daarna telefonisch contact met u op. Lees hier meer over wat er gebeurt nadat u de melding heeft gedaan.

Wij leggen in het telefoongesprek uit dat u zelf een inzageverzoek kunt doen. U doet dit bij de organisatie waarvan u vermoedt dat deze informatie over uw FSV-registratie heeft.

Bescherming van uw gegevens

Sommige mensen vragen tijdens het gesprek of de Belastingdienst het inzageverzoek kan doen. Maar dat mogen wij niet volgens de privacyregels. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Hierin staat onder andere dat alleen uzelf het recht heeft om inzage te vragen in uw persoonsgegevens.

Alle bedrijven en overheidsorganisaties moeten zich aan de AVG houden, daarom kan de Belastingdienst het niet voor u doen.

Lees meer over deze privacywet op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen over het doen van een inzageverzoek bij een (overheids)organisatie? Dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56 (gratis), of uw vraag stellen via de chat. U kunt ook een afspraak maken voor een telefonisch gesprek of videobelgesprek.