Navigatie overslaan
Belastingdienst - 09-05-2023

Mijn registratie in de FSV heeft geleid tot extra controles. Wat betekent dit?

Soms heeft een FSV-registratie geleid tot extra controles van de belastingaangifte of toeslagenaanvraag. Aangiftes of aanvragen werden dan vaker door een beoordelaar bekeken dan is toegestaan. In dit artikel leggen wij uit wat dat betekent.

Wat bedoelen wij met extra controles?

Soms zagen we iets opvallends in een belastingaangifte of toeslagenaanvraag. Bijvoorbeeld omdat iemand hoge reiskosten doorgeeft, terwijl die persoon dicht bij zijn werk woont. Dan willen we die aangifte of aanvraag soms controleren. We konden de persoonsgegevens dan opslaan in de FSV. We mochten daarna maximaal zes jaar extra controles doen bij andere belastingaangiftes of toeslagaanvragen van deze persoon.

Sommige mensen hebben als gevolg van hun FSV-registratie te lang te maken gehad met extra controles. Dus langer dan de toegestane zes jaar.

Andere gevolgen

De manier waarop de FSV werd gebruikt voldeed niet aan de privacyregels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Niet alle mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden hebben hiervan last van gehad. Bij veel personen is niets gedaan met hun gegevens of kwam er niets uit een controle. Sommige FSV-geregistreerden hebben wel te maken gehad met gevolgen bij de Belastingdienst. Het krijgen van extra controles was een daarvan. Andere mogelijke gevolgen waren:

Personen waarbij bewezen is dat zij te maken hebben gehad met gevolgen van een van deze situaties krijgen een financiële tegemoetkoming.

Tegemoetkoming

Iemand die te maken heeft gehad met extra controles als gevolg van de FSV-registratie ontvangt een tegemoetkoming van 375 euro. Bij mensen waarbij ook bijzondere persoonsgegevens waren opgeslagen in de FSV, is dit bedrag 750 euro.

Als dit bij u het geval is, dan ontvangt u daarover een brief van de Belastingdienst.

Contact opnemen
Wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via de chat. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder op de pagina.

Ik wil op de hoogte blijven

Stuur mij:


Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens