Navigatie overslaan
Belastingdienst - 09-05-2023

Mijn registratie in de FSV heeft geleid tot extra controles. Wat betekent dit?

Soms heeft een FSV-registratie geleid tot extra controles van de belastingaangifte of toeslagenaanvraag. Aangiftes of aanvragen werden dan vaker dan nodig door een beoordelaar bekeken. In dit artikel leggen wij uit wat dat betekent.

Wat bedoelen wij met extra controles?

Soms zagen we iets opvallends in een belastingaangifte of toeslagenaanvraag. Bijvoorbeeld dat iemand hoge reiskosten doorgeeft, terwijl die persoon dicht bij zijn werk woont. De aangifte kon dan geselecteerd worden voor een handmatige controle. Bij deze controle kon de medewerker besluiten gegevens over de persoon op te slaan in de FSV. Dit is gebeurd in de periode 2012-2019.

Als tijdens de controle van de belastingaangifte een fout werd gevonden, kon de aangifte door ons gecorrigeerd worden. Daarnaast kon iemand ook extra controle van aangiften en aanvragen krijgen in het jaar daarna. Een aantal FSV-geregistreerden heeft langer te maken gehad met extra controles dan nodig was. Dat wil zeggen dat de inhoud van de aangifte of aanvraag geen aanleiding gaf voor extra controles.

Andere gevolgen

De manier waarop de FSV werd gebruikt voldeed niet aan de privacyregels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De meeste mensen van wie persoonsgegevens in de FSV stonden, hebben hiervan geen last gehad. Een aantal FSV-geregistreerden heeft wel te maken gehad met gevolgen bij de Belastingdienst. Het krijgen van extra controles was een daarvan. Andere mogelijke gevolgen waren:

Personen waarbij bewezen is dat zij te maken hebben gehad met gevolgen van een van deze situaties, krijgen een financiële tegemoetkoming.

Tegemoetkoming

Iemand die langer dan nodig te maken heeft gehad met extra controles als gevolg van de FSV-registratie, ontvangt een tegemoetkoming van 375 euro. Bij mensen waarbij ook bijzondere persoonsgegevens waren opgeslagen in de FSV, is dit bedrag 750 euro.

Als dit bij u het geval is, dan ontvangt u daarover een brief van de Belastingdienst.

Contact opnemen
Wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via de chat. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder op de pagina.