Navigatie overslaan
Belastingdienst - 03-07-2023

Mijn gegevens stonden in de FSV door een mogelijke fout in mijn belastingaangifte. Wat betekent dit?

Alle mensen van wie gegevens in de FSV stonden, zijn geïnformeerd over hun FSV-registratie. Ook hebben we iedereen verteld waarom hun gegevens waren geregistreerd. Bij sommige mensen was deze reden dat wij bij de controle van een aangifte inkomstenbelasting een mogelijke fout zagen. Wat betekent dit, wat waren de mogelijke gevolgen en wanneer heeft u recht op een tegemoetkoming?

Selectie aan de poort

In aangiften inkomstenbelasting kunnen fouten zitten. Om die reden voeren we een automatische controle uit op alle aangiften. Soms komt er uit die controle iets opvallends. Bijvoorbeeld dat iemand hoge reiskosten doorgeeft, terwijl die persoon dicht bij zijn werk woont. Dan kunnen we die aangifte extra laten controleren door een medewerker. Het bepalen van welke aangiften we handmatig controleren, noemen we ‘selectie aan de poort’.

Een aantal FSV-registraties had te maken met ‘selectie aan de poort’. Bij een handmatige controle van een aangifte, kon de medewerker besluiten gegevens over de persoon op te slaan in de FSV. Dit is gebeurd in de periode 2012-2019.

Meer informatie vindt u in het artikel ‘Wat is selectie aan de poort en wat heeft dit te maken met de FSV?’.

Reden van selectie aangifte

In ons onderzoek naar de FSV-registraties hebben wij onderzocht waarom een belastingaangifte van iemand werd geselecteerd voor een extra controle.

Bij sommige mensen werd de aangifte geselecteerd om niet-fiscale redenen. Dat wil zeggen: om een andere reden dan de inhoud van de aangifte. Bepaalde kenmerken van mensen die een belastingaangifte deden werden dan gezien als risico. En op basis van dat risico werd een aangifte geselecteerd. Daarbij werden soms bijzondere persoonsgegevens in de FSV geregistreerd. Dit mocht niet.

Lees meer in het artikel ‘Welke fouten hebben wij gemaakt bij risico-selectie?’.

Mogelijk gevolg: correctie van de aangifte

Als tijdens de controle van de belastingaangifte een fout werd gevonden, werd de aangifte door ons gecorrigeerd. Heeft u een correctie van de aangifte gehad, maar blijkt uit ons onderzoek dat de aangifte niet om de juiste reden was geselecteerd? Dan ontvangt u hierover nog een brief van ons met meer informatie over de mogelijke gevolgen hiervan bij de Belastingdienst.

Mogelijk gevolg: extra controles

Naast een correctie van de aangifte kon iemand ook extra controles van aangiften krijgen. Een aantal mensen van wie de gegevens in de FSV stonden, heeft te lang te maken gehad met extra controles. Hiermee bedoelen wij dat de aangiften van deze persoon vaker dan noodzakelijk door een beoordelaar werd bekeken.

Blijkt uit het onderzoek dat u langer dan noodzakelijk te maken heeft gehad met extra controles als gevolg van de FSV-registratie? Dan ontvangt u een tegemoetkoming van 375 euro.

Heeft u langer dan noodzakelijk extra controles gehad als gevolg van de registratie en stonden daarnaast ook bijzondere persoonsgegevens van u in de FSV? Dan krijgt u twee keer 375 euro, dus in totaal 750 euro. Als dit bij u het geval is, ontvangt u daarover een brief van de Belastingdienst.

Contact opnemen

Heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56 of uw vraag stellen via de chat. U kunt ook een afspraak maken voor een telefonisch gesprek. Klik hiervoor op ‘Inloggen’ rechtsboven in uw scherm en daarna op ‘Een afspraak inplannen’. U kunt dan zelf kiezen op welke datum en tijdstip u gebeld wilt worden.