Navigatie overslaan
Belastingdienst - 06-12-2022

Wat is selectie aan de poort en wat heeft dit te maken met de FSV?

Werknemer achter computerscherm.

De Belastingdienst verwerkt elk jaar meer dan 12 miljoen aangiften inkomstenbelasting. Om te zorgen dat mensen het juiste bedrag betalen, voeren we verschillende controles uit. Daarbij maken we gebruik van selectie aan de poort. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt en welke rol de FSV hierbij speelt.

In aangiften inkomstenbelasting kunnen fouten zitten. Daarom voeren we op alle aangiften die bij ons binnenkomen een automatische controle uit. Soms komt uit die automatische controle iets opvallends. Dan willen we die aangifte extra controleren. Het bepalen van welke aangiften we extra controleren, noemen we selectie aan de poort.

Verschillende zoekopdrachten

Bij selectie aan de poort maken we gebruik van query’s. Dit zijn geautomatiseerde zoekopdrachten. Daarmee kunnen we snel en makkelijk opvallende afwijkingen vinden. Bijvoorbeeld dat iemand een ander bedrag aan loonheffing aan ons heeft doorgegeven dan in de loongegevens die we van de werkgever ontvangen. Of dat iemand een opvallend hoge aftrekpost heeft doorgegeven.

De aangiften met een opvallende afwijking worden uitgeworpen. Dat betekent dat ze apart worden gelegd voor een extra controle door een medewerker. Die kan dan bepalen of er een fout is gemaakt en of die fout mogelijk opzettelijk is gemaakt.

Waarom selectie aan de poort?

Controles op aangiften zijn nodig om te zorgen dat iedereen in Nederland eerlijk belasting betaalt. Het aantal aangiften dat we moeten verwerken is te groot om allemaal door medewerkers te controleren. Daarom hebben we automatische controles en selectie aan de poort nodig.

Met de controles op aangiften krijgen we ook meer inzicht in risico’s op fraude. Medewerkers die de uitgeworpen aangiften beoordelen, kunnen bijvoorbeeld zien welke fouten en afwijkingen vaak voorkomen. Zo kunnen we fraude beter voorkomen.

Rol van de FSV

De meeste FSV-registraties hadden te maken met selectie aan de poort. Bij een extra controle van een aangifte door een medewerker, kon die medewerker besluiten gegevens over de persoon op te slaan in de FSV. Dit is gebeurd in de periode 2012-2019.

Onderzoek van PwC

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van de FSV. Omdat veel FSV-registraties te maken hadden met selectie aan de poort, is er ook een apart onderzoek gedaan naar selectie aan de poort. Bekijk hier het onderzoeksrapport.