Navigatie overslaan
Belastingdienst - 06-01-2023

Mogelijke uitkomst onderzoek: opslaan bijzondere persoonsgegevens had geen gevolgen

Medewerker van de Belastingdienst werkt op de computer

Wij informeren mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden over de mogelijke gevolgen van hun FSV-registratie. In dit artikel leggen we uit wat het betekent als het opslaan van bijzondere persoonsgegevens in de FSV geen gevolgen had bij de Belastingdienst.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) extra worden beschermd. Het verwerken (zoals opslaan of gebruiken) van bijzondere persoonsgegevens is verboden, behalve als de wet zegt dat dit wel mag. Lees meer in ons artikel over bijzondere persoonsgegevens

Wat hebben wij onderzocht?

  • Soms twijfelden wij over iemands belastingaangifte of aanvraag van een toeslag. Of wij kregen een informatieverzoek over iemand van een overheidsorganisatie. In deze situaties konden wij de persoonsgegevens van die persoon in de FSV opslaan.
  • Soms ging het om bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld informatie over iemands gezondheid.
  • Als wij zagen dat er van iemand bijzondere persoonsgegevens in de FSV stonden, hebben wij onderzocht of dit voor die persoon gevolgen had binnen de Belastingdienst.

Uitkomst

Alle mensen voor wie de registratie van bijzondere persoonsgegevens geen gevolgen heeft gehad, worden hierover per brief geïnformeerd. Voor deze mensen geldt:

  • De vermelding van bijzondere persoonsgegevens in de FSV-registratie heeft geen gevolgen gehad bij de Belastingdienst.
  • De registratie in de FSV heeft geen gevolgen gehad bij de Belastingdienst.
  • De gegevens uit de FSV zijn niet gedeeld met andere organisaties.

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?

Een onafhankelijk bureau (PricewaterhouseCoopers - PwC) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een FSV-registratie. De Belastingdienst onderzoekt voor alle FSV-geregistreerden of er gevolgen zijn geweest bij de Belastingdienst.

Ik wil op de hoogte blijven

Stuur mij:


Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens