Navigatie overslaan
Belastingdienst - 27-06-2023

Betaal ik belasting over mijn tegemoetkoming?

Heeft u gevolgen gehad van uw FSV-registratie en krijgt u hiervoor een tegemoetkoming? Dan hoeft u daarover geen inkomstenbelasting te betalen.

Geen inkomstenbelasting

Mensen die gevolgen hebben gehad van hun FSV-registratie kunnen recht hebben op een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt door de Belastingdienst niet gezien als inkomen. U hoeft daarom geen inkomstenbelasting te betalen over het bedrag dat u ontvangt.

Vermogen

Het bedrag van de tegemoetkoming telt wel mee bij de hoogte van uw vermogen. Vermogen is de waarde van wat u bezit - zoals spaargeld, aandelen of een vakantiehuis - min uw schulden.

Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen. In 2023 is dat 57.000 euro (of 114.000 euro als u een fiscale partner heeft). Heeft u meer dan dit bedrag, dan betaalt u wel belasting over uw vermogen.