Navigatie overslaan

Over deze website

Het FSV Portaal is een website van de Belastingdienst. Het doel van deze website is om uitleg te geven over de FSV. Voor het versturen van e-mails is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. We houden ons dan aan de wettelijke privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

De AVG is een Europese wet waarin de regels staan voor het omgaan met persoonsgegevens. De UAVG is een Nederlandse wet waarin de regels staan hoe we in Nederland omgaan met de AVG.

We gebruiken uw gegevens alleen om u goede informatie te kunnen geven. Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens.

Toegankelijkheid en archivering

Websites van de overheid moeten aan verschillende regels voldoen.

- Dat zorgt ervoor dat mensen goede toegang hebben tot informatie van overheidsorganisaties. In onze toegankelijkheidsverklaring en in dit rapport vindt u informatie over de toegankelijkheid van het FSV Portaal.

- De overheid is verplicht om sommige informatie voor altijd te bewaren. Dat staat in de Archiefwet. Hier kunt u versies van het FSV Portaal uit het verleden vinden.