Navigatie overslaan
Belastingdienst - 07-02-2023

Wat was de FSV en hoe zag het eruit?

Medewerkers werken met een computer

De FSV was een computerprogramma van de Belastingdienst. Wij gebruikten de FSV van 2012 tot 27 februari 2020 bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. In dit artikel leggen we uit hoe de FSV werkte en hoe het eruit zag.

Start van de FSV

Voordat de FSV bestond gebruikte de Belastingdienst het programma Dagboek PIT. Dat was toen een hulpmiddel bij het verwerken van mogelijke fouten in aangiften en aanvragen. Dagboek PIT is door een lokaal kantoor van de Belastingdienst gemaakt. Daarna gingen ook steeds meer andere kantoren dit programma gebruiken. Daarom is besloten om Dagboek PIT aan te passen en landelijk te gaan gebruiken. De naam van het programma werd Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Hoe werkte het?

De FSV werkte via het interne netwerk van de Belastingdienst. Medewerkers van de Belastingdienst konden vanaf hun werkplek toegang krijgen. Niet alle medewerkers konden de FSV gebruiken. Dit hing af van het werk dat zij deden. Sommige medewerkers konden alleen een deel van de FSV gebruiken. Zij konden bijvoorbeeld alleen informatie bekijken en geen gegevens invoeren.

Gegevens invoeren en opzoeken

Er waren verschillende redenen om gegevens van mensen in de FSV op te slaan. Voor elke reden stond in de FSV een apart formulier. In dit formulier kon een medewerker bijvoorbeeld een BSN-nummer opslaan en informatie over een aangifte of een informatieverzoek. Ook was er een open veld voor extra informatie. Daarin kon bijvoorbeeld de uitkomst van een onderzoek worden genoteerd.

Medewerkers konden op een aantal manieren gegevens opzoeken in de FSV. Ze konden bijvoorbeeld een BSN of achternaam van iemand invoeren om te zien of die persoon een FSV-registratie had en met welke reden.

Handleiding voor het gebruik

Medewerkers van de Belastingdienst maakten gebruik van een handleiding voor de FSV. Daarin werden alle functies van het programma uitgelegd. De handleiding werd niet altijd op de juiste manier gebruikt. Zo werd op sommige plekken het woord fraude gebruikt, terwijl het eigenlijk om risico-signalen ging. Ook stonden er invulvelden in de FSV die werden gebruikt voor gegevens die niet opgeslagen mochten worden.

De handleiding voor de FSV is hier te bekijken.

De FSV staat uit

De FSV is op 27 februari 2020 uitgezet en wordt niet meer gebruikt. De gegevens die in de FSV stonden worden nog wel tijdelijk bewaard voor onderzoek. Het doel hiervan is de mogelijke gevolgen van een FSV-registratie te onderzoeken en mensen daarover te informeren.

FSV uitgezet