Navigatie overslaan
Belastingdienst - 24-10-2022

Wat hebben wij gedaan met de meldingen over gevolgen van de FSV?

Medewerker van de Belastingdienst beoordeelt een melding

Heeft u voor 6 oktober 2022 een melding gedaan over gevolgen die de FSV mogelijk voor u heeft gehad? Dan hebben wij onderzoek gedaan naar uw melding of gaan wij dat nog doen. In dit artikel vertellen we meer over dit onderzoek en de communicatie over de uitkomst.

In april 2021 zijn we gestart met het onderzoek naar meldingen van mensen over de gevolgen van hun FSV-registratie. Dat onderzoek ging zo.

1. Verzamelen van eerste informatie

De burger deed een melding door een online formulier in te vullen. Daarna bekeek een medewerker van de afdeling Servicepunt welke gegevens over deze burger in de FSV stonden en of deze persoon een inzageverzoek had gedaan. Ook zocht de medewerker uit welke contacten de burger al met de Belastingdienst had gehad over de FSV.

2. Samenwerking tussen verschillende afdelingen

De gevolgen van de FSV-registratie werden onderzocht door verschillende afdelingen van de Belastingdienst. Soms had een burger ook te maken met UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) of met schuldhulp of een aanvraag van schuldhulp. Dan deden ook de afdelingen die aan deze onderwerpen werken mee aan het onderzoek.

3. Onderzoek in verschillende systemen

We deden onderzoek in verschillende digitale systemen van de Belastingdienst. Daarbij keken we naar de periode dat gegevens van de burger in de FSV stonden en naar het jaar ervoor. We onderzochten gebeurtenissen waarbij sprake was van een handeling door een medewerker van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld de behandeling van een aangifte of een bezwaarschrift.

4. Gebeurtenissen in een tijdlijn

We maakten een tijdlijn met alle gebeurtenissen die uit ons onderzoek kwamen. Bijvoorbeeld een correctie op een aangifte, een vragenbrief of eerdere contacten met de Belastingdienst. Bij elke gebeurtenis stond de datum van de gebeurtenis en de afdeling die hier onderzoek naar had gedaan.

5. Conclusie over gevolgen FSV-registratie

Een medewerker van de Belastingdienst schreef een samenvatting van het onderzoek met een conclusie. Daarin stond of de FSV-registratie de oorzaak was van een of meerdere gebeurtenissen die de burger bij de Belastingdienst had meegemaakt.

Communicatie met de burger over het onderzoek

In juli 2022 zijn medewerkers van de Belastingdienst gestart met het bellen van mensen die een melding over hun FSV-registratie hebben gedaan.

  • Heeft u voor 1 januari 2022 een melding gedaan? Wij zijn het onderzoek naar uw melding gestart en nemen voor het eind van dit jaar contact met u op.
  • Heeft u tussen 1 januari 2022 en 6 oktober 2022 een melding gedaan? Wij nemen vanaf 1 januari 2023 contact met u op.

Wilt u contact over uw FSV-registratie?

Wij onderzoeken nu voor 270.000 mensen welke gevolgen hun FSV-registratie heeft gehad bij de Belastingdienst. U wordt geïnformeerd als het onderzoek naar de gevolgen van uw FSV-registratie is afgesloten. U hoeft daar niets voor te doen.

Wilt u op dit moment melden welke gevolgen uw FSV-registratie voor u heeft gehad? Of wilt u iets anders met ons bespreken over uw FSV-registratie? We vragen u dan via dit online formulier uw telefoonnummer aan ons door te geven. U hebt hiervoor DigiD nodig. Een medewerker van de Belastingdienst neemt dan binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op.

Heeft u een vraag en wilt u direct iemand spreken? Dan kunt u gratis bellen met 0800 235 83 56. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.