Navigatie overslaan
Belastingdienst - 15-09-2022

Wat gebeurt er met de gegevens die zijn opgeslagen in de FSV?

Medewerker typt op een laptop.

De FSV is op 27 februari 2020 uitgezet. De gegevens uit de FSV worden alleen nog gebruikt om mensen over hun FSV-registratie te kunnen informeren. Daarna worden de gegevens die in de FSV stonden binnen de Belastingdienst niet meer gebruikt. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

We onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden welke mogelijke gevolgen de FSV-registratie heeft gehad bij de Belastingdienst. Daarvoor hebben we de gegevens nodig die van mensen in de FSV stonden. Daarom hebben we deze gegevens na het uitzetten van de FSV bewaard.

Alleen medewerkers die zich bezighouden met het informeren van FSV-geregistreerden kunnen nog zien welke gegevens er in de FSV stonden. Andere medewerkers van de Belastingdienst kunnen niet zien of er van iemand gegevens in de FSV stonden. We delen ook geen gegevens uit de FSV met andere organisaties.

Verplichting om gegevens te bewaren

Na ons onderzoek naar mogelijke gevolgen van FSV-registraties worden de gegevens uit de FSV nog bewaard. Dit zijn we verplicht volgens de wet. De gegevens kunnen bijvoorbeeld nodig zijn als iemand naar de rechter stapt en er een nieuw onderzoek moet worden gedaan.