Navigatie overslaan
Belastingdienst - 20-03-2024

Waarom is mijn aanvraag voor minnelijke schuldsanering afgewezen?

Mevrouw met een gele jas staat buiten.

Sommige mensen hebben een afwijzing voor een traject voor minnelijke schuldsanering gekregen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een traject is afgewezen. Bij een aantal mensen speelde de FSV-registratie hierbij een rol. In dit artikel leggen we dit uit.

Wat is minnelijke schuldsanering?

Wanneer u hulp nodig heeft bij het aflossen van schulden, kunt u zich melden bij de gemeente. U kunt daar terecht voor een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij schuldsanering kan de gemeente zorgen voor een regeling met alle schuldeisers. Bijvoorbeeld door een schuldhulpverlener in te schakelen. Dit traject noemen we Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp ).

Msnp en Wsnp

Bij een Msnp-traject werken de schuldeisers vrijwillig mee aan een schuldregeling. Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u een beroep doen op het wettelijke traject. Via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunt u dan de rechter om schuldsanering vragen.

Waarom is mijn aanvraag voor Msnp afgewezen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een traject voor schuldsanering is afgewezen of gestopt. Bijvoorbeeld:

  • Het traject voor minnelijke schuldsanering is niet gestart omdat andere schuldeisers dan de Belastingdienst niet wilden meewerken.
  • Er is een minnelijk traject gestart, maar het traject is daarna gestopt door de schuldhulpverlener.
  • Er is een minnelijk traject gestart, maar het traject is daarna gestopt doordat de burger zelf niet voldoende meewerkte.

In deze gevallen speelde de FSV-registratie bij de Belastingdienst geen rol bij de afwijzing of stopzetting.

Afwijzing als gevolg van FSV-registratie

Een aantal aanvragen voor minnelijke schuldsanering is tussen 1 januari 2014 en 1 april 2021 onterecht afgewezen als gevolg van een registratie in de FSV. Bij deze aanvragen wilde de Belastingdienst geen medewerking verlenen waardoor het minnelijk traject niet tot stand kwam.

FSV-geregistreerden die onterecht zijn afgewezen voor schuldsanering, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming. Zij worden hierover door ons geïnformeerd als het onderzoek is afgerond.

Daarnaast hebben FSV-geregistreerden die onterecht zijn afgewezen recht op hulp bij schulden via de gemeente. Ook hier krijgen zij informatie over per brief.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via de chat. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder op de pagina.