Navigatie overslaan
Belastingdienst - 31-07-2023

Waarom is het voorkomen van fraude een belangrijke taak van de Belastingdienst?

De meeste mensen vullen elk jaar hun belastingaangifte correct in. Maar sommige personen doen dit (bewust) verkeerd of niet volledig, waardoor ze te weinig belasting betalen. Een belangrijke taak van de Belastingdienst is dit te voorkomen.

Waar is belastinggeld voor bedoeld?

Iedereen die in Nederland woont en werkt, betaalt belasting. De overheid gebruikt dit geld voor zaken waar alle burgers gebruik van maken. Zoals onderhoud van wegen, bouw van ziekenhuizen, onderwijs, openbaar vervoer, politie en brandweer. Iedereen die belasting betaalt, heeft er dus zelf voordeel van.

De gedachte achter het systeem van belastingen is dan ook dat alle mensen eerlijk hun deel bijdragen. Je betaalt samen voor de zaken waar je allemaal gebruik van maakt.

Belastingfraude

Sommige mensen proberen minder of geen belasting te betalen. Dit doen zij bijvoorbeeld door de belastingaangifte met opzet verkeerd of niet volledig in te vullen. Denk aan:

  • niet alle inkomsten opgeven bij de aangifte;
  • hoge kosten opgeven als aftrekpost, terwijl die er niet waren;
  • geld op een buitenlandse rekening zetten, maar dit niet aangeven bij de Belastingdienst in Nederland.

Taak van de Belastingdienst

Doordat sommige mensen te weinig belasting betalen, krijgt de overheid minder geld binnen. Geld dat nodig is voor alle dingen die belangrijk zijn in de samenleving. En waar ook fraudeurs gebruik van maken terwijl ze daar niet of niet genoeg aan meebetalen.

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid ervoor zorgt dat de lasten eerlijk worden verdeeld en iedereen zijn deel bijdraagt. Het is daarom de wettelijke taak van de Belastingdienst om fraude te voorkomen en aan te pakken.

Gebruik van FSV

Tot 2020 werd de FSV gebruikt als hulpmiddel bij de controle van belastingaangiften en toeslagaanvragen. Als we iets opvallends zagen in een aangifte of aanvraag, kon een medewerker besluiten de gegevens van de persoon op te slaan in de FSV.

Dit betekende niet dat de persoon werd gezien als fraudeur. Na de FSV-registratie kon een aangifte of aanvraag extra gecontroleerd worden. Bij de controle beoordeelde de medewerker of het ging om een vergissing of dat met opzet een fout was gemaakt. Ook kon blijken dat de aangifte of aanvraag juist was. Alleen bij een bewuste fout in de aangifte of aanvraag kan er sprake zijn van fraude.

Omdat de manier waarop de FSV werd gebruikt niet voldeed niet de privacyregels van de AVG, werd de FSV op 27 februari 2020 uitgezet. De FSV wordt sindsdien niet meer gebruikt.

De wettelijke taak van de Belastingdienst om fraude te voorkomen en aan te pakken blijft echter staan. Ook zonder de FSV doen wij controles op aangiften en aanvragen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw systeem: de TSV (Tijdelijke Signalering Voorziening).