Navigatie overslaan
Belastingdienst - 14-03-2023

Tegemoetkoming bij gevolgen van overtreding privacy door een FSV-registratie

Man zit op de bank en leest een brief.

Mensen die gevolgen hebben gehad van hun FSV-registratie kunnen een tegemoetkoming krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld als iemand gevolgen had van overtreding van de privacyregels. In dit artikel leggen we uit welke tegemoetkoming zij krijgen.

Overtreding van de privacyregels

De manier waarop de FSV werd gebruikt voldeed niet aan de privacyregels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In de volgende situaties kon dit voor sommige mensen gevolgen hebben:

  • er zijn bijzondere persoonsgegevens opgeslagen in de FSV en iemand heeft daarvan gevolgen gehad;
  • de FSV-registratie werd genoemd in communicatie met een andere overheidsorganisatie terwijl dat niet mocht;
  • iemand kreeg te maken met extra controles als gevolg van de FSV-registratie.

Personen waarbij bewezen is dat zij te maken hebben gehad met gevolgen van een van deze drie situaties krijgen een financiële tegemoetkoming.

Hoogte van tegemoetkoming

De tegemoetkoming is een eenmalig bedrag van 375 euro per situatie waarin iemand gevolgen heeft gehad. Dit betekent dat het bedrag hoger wordt als een persoon in meerdere groepen valt. Kreeg iemand bijvoorbeeld te maken met gevolgen van het opslaan van bijzondere persoonsgegevens en ook met extra controles door de FSV-registratie? Dan heeft deze persoon recht op 750 euro.

Voor de hoogte van de tegemoetkoming heeft het kabinet gekeken naar de bedragen die voorkomen in uitspraken van rechters in dezelfde soort situaties. Daaruit komen verschillende bedragen naar voren die liggen tussen de 250 en 500 euro. Het bedrag van 375 euro sluit hierbij aan.

Niet eens met hoogte van het bedrag

Het kabinet heeft gezocht naar een bedrag dat recht doet aan het gevolg dat iemand heeft gehad bij de Belastingdienst. Iemand die het niet eens is met de hoogte van het bedrag kan zich melden bij de Belastingdienst of naar de rechter gaan. In beide gevallen geldt dat de persoon zelf bewijs moet aanleveren dat er schade is ontstaan als gevolg van de FSV-registratie.