Navigatie overslaan
Belastingdienst - 27-09-2022

Onafhankelijk onderzoek naar de FSV door PwC

Een medewerker onderzoekt gegevens.

De Belastingdienst onderzoekt voor alle FSV-geregistreerden welke gevolgen hun FSV-registratie heeft gehad bij de Belastingdienst. Daarvoor heeft het bedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC) eerst een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de FSV. In dit artikel staat meer informatie over dit onderzoek.

Wat is PwC?

PricewaterhouseCoopers (PwC) is een bedrijf dat organisaties en personen helpt met advies en onderzoek. Dit doet PwC over de hele wereld. Voor de Belastingdienst heeft PwC onderzoek gedaan naar de FSV en de gevolgen van de FSV.

Waarom een onafhankelijk onderzoek?

Wij vinden het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat de gevolgen van de FSV zijn geweest. Daarom hebben we PwC gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen. Dat betekent dat andere organisaties geen invloed op de uitkomst of het advies hebben.

Welke onderzoeken zijn er geweest?

PwC heeft vijf verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van de onderzoeken zijn tussen december 2021 en maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wat is er met de uitkomsten gedaan?

De uitkomsten van de onderzoeken van PwC zijn door de Belastingdienst gebruikt in het voorstel voor een mogelijke tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden. Daarnaast zijn de uitkomsten gebruikt voor het onderzoek dat de Belastingdienst zelf doet naar de gevolgen van de FSV. Alle FSV-geregistreerden worden vanaf nu over de uitkomst van dit onderzoek geïnformeerd.