Navigatie overslaan
Belastingdienst - 22-09-2022

Mogelijke uitkomst onderzoek naar FSV-registratie: geen gevolgen

Man haalt een brief van de Belastingdienst uit zijn brievenbus

Mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden, worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van hun FSV-registratie. In dit artikel leggen we uit hoe het komt dat een FSV-registratie vaak geen gevolgen had bij de Belastingdienst.

Een FSV-registratie kan op verschillende manieren geen gevolgen hebben gehad bij de Belastingdienst.

1 Mogelijke onjuistheid in een aangifte of aanvraag

Een reden om gegevens van mensen in de FSV op te slaan was een mogelijke onjuistheid in een belastingaangifte of aanvraag van een toeslag. Vaak had dat geen gevolgen bij de Belastingdienst. Dat ging zo:

 • Bij het bekijken van een aangifte of aanvraag werd een mogelijke onjuistheid gevonden. Daarvan werd een registratie gemaakt in de FSV.
 • De mogelijke onjuistheid kon een reden zijn voor verder onderzoek. Dit werd gedaan door een behandelaar. Die vroeg dan bijvoorbeeld om extra informatie. Daarna kon hij beoordelen of er sprake was van een vergissing of dat de aangifte of aanvraag toch juist was.
 • De aangifte of aanvraag bleek juist en werd afgehandeld. Ook als er sprake was van een FSV-registratie.

2 Informatieverzoeken

Een reden om gegevens van mensen in de FSV op te slaan was omdat een overheidsorganisatie belasting- of inkomensgegevens van een persoon bij ons heeft opgevraagd. Wij noemen dit een informatieverzoek. Vaak had dat geen gevolg bij de Belastingdienst. Dat ging zo:

 • We registreerden voor onze eigen administratie in de FSV dat een informatieverzoek was gedaan. De organisatie die informatie had opgevraagd wist dit niet.
 • Wij hebben bij de registratie meestal niet genoteerd welke gegevens werden opgevraagd. En ook niet welke we hebben gegeven.
 • We hebben de gevraagde belasting- of inkomensgegevens met deze overheidsorganisatie gedeeld. Het informatieverzoek is afgehandeld en de registratie in de FSV heeft geen gevolgen gehad bij de Belastingdienst.

3 Registratie van project

Een reden om gegevens van mensen in de FSV op te slaan was onderzoek naar een thema uit een belastingaangifte, zoals de eigen woning. Dit noemen we een ‘project’. Vaak had dat geen gevolg bij de Belastingdienst. Dat ging zo:

 • Bij de registratie in de FSV werd een naam van een project ingevuld.
 • Wij hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van de registratie in de FSV als gevolg van de vermelding van een projectnaam.
 • De registratie in de FSV als gevolg van de vermelding van een projectnaam heeft geen gevolgen gehad bij de Belastingdienst.

Duidelijkheid

Alle FSV-geregistreerden waar geen gevolgen voor zijn gevonden bij de Belastingdienst, worden daar met een brief over geïnformeerd. Voor deze mensen geldt:

 • De registratie in de FSV heeft voor hen geen gevolgen gehad bij de Belastingdienst.
 • Hun gegevens zijn niet gedeeld met andere organisaties.
 • Er stonden geen bijzondere persoonsgegevens van hen in de FSV.

Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd?

Een andere organisatie (PricewaterhouseCoopers - PwC) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een FSV-registratie. De Belastingdienst onderzoekt voor alle FSV-geregistreerden of er gevolgen zijn geweest bij de Belastingdienst.

Uitleg over mogelijke gevolgen

In dit artikel hebben we uitgelegd dat een FSV-registratie vaak geen gevolgen had bij de Belastingdienst. In andere artikelen leggen we nog uit welke mogelijke gevolgen een FSV-registratie kon hebben.