Navigatie overslaan
Belastingdienst - 11-10-2022

Leren van fouten: Herstellen, Verbeteren, Borgen

Drie medewerkers van de Belastingdienst vergaderen.

Bij het gebruik van de FSV hebben wij fouten gemaakt. We willen leren van die fouten en ze niet opnieuw maken. Daarom zijn we het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) gestart.

Onafhankelijk onderzoek van PricewaterhouseCoopers laat zien dat wij verschillende fouten gemaakt hebben. De manier waarop de FSV gebruikt werd, voldeed niet aan alle privacyregels van de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming). Dit willen we herstellen. We informeren mensen wat de gevolgen zijn geweest van hun FSV-registratie en een deel van de FSV-geregistreerden ontvangt mogelijk een tegemoetkoming. Maar dat is niet voldoende. We willen ook zorgen dat de gemaakte fouten in de toekomst niet opnieuw gemaakt worden.

Omgaan met gegevens

Op 13 oktober 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuw programma bij de Belastingdienst: Herstellen, Verbeteren, Borgen. Met verbeteren bedoelen we het zorgvuldiger opslaan en omgaan met persoonsgegevens. En op een betere manier gebruik maken van risico-selectie. Bijvoorbeeld als we willen bepalen welke belastingaangiften we extra willen controleren. Met borgen bedoelen we dat verbeteringen ook in de toekomst zo blijven. Dus dat we echt anders blijven werken.

Verschillende acties

Het programma HVB bestaat uit verschillende acties die zorgen voor het verbeteren en borgen van onze manier van werken.

  • Binnen onze organisatie vinden duizenden processen plaats. We zijn bezig deze processen meer op dezelfde manier te beschrijven en te controleren. Zo krijgen we meer controle op de hele organisatie.
  • We verbeteren de cultuur binnen onze organisatie. We zorgen dat het voor medewerkers makkelijker wordt om problemen of fouten te bespreken en samen aan te pakken.
  • Medewerkers worden geholpen bij het zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens en het beter volgen van privacyregels uit de AVG. Dat doen we bijvoorbeeld met trainingen en door regelmatig met elkaar te bespreken hoe het gaat.
  • We vragen vaker en eerder andere organisaties om met ons mee te kijken. We hebben bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd mee te kijken naar een mogelijke opvolger van de FSV. Zo willen we de kans op herhaling van fouten zoals bij de FSV verkleinen.

Informatie naar Tweede Kamer

Er gaat veel aandacht naar het herstellen van de fouten die we bij de FSV gemaakt hebben. Het verbeteren van de organisatie is minder goed zichtbaar. Wij vinden het wel belangrijk om te laten zien wat er gebeurt. Daarom informeren wij de Tweede Kamer regelmatig over de ontwikkelingen in het programma HVB. Hieronder staan de belangrijkste documenten.