Navigatie overslaan
Belastingdienst - 14-11-2022

Is mijn FSV-registratie genoemd in communicatie met andere overheidsorganisaties en wat betekent dit?

Man en vrouw kijken naar hun laptop.

Wij hebben FSV-geregistreerden via een brief laten weten dat hun gegevens in de FSV stonden en wat hiervan de reden was. Op dit moment informeren we mensen over de gevolgen van hun registratie. Hierbij melden wij ook of hun FSV-registratie is genoemd in communicatie met andere overheidsorganisaties. In dit artikel leggen we uit wat dat betekent.

Mag de Belastingdienst informatie delen?

De Belastingdienst mag informatie delen met andere organisaties binnen de overheid, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. De wet maakt dat mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een informatieverzoek. Een andere organisatie binnen de overheid vraagt dan fiscale gegevens van een persoon bij ons op. Wij zijn dan verplicht deze gegevens door te geven.

Een ander voorbeeld is wanneer wij informatie ontvangen die niet bedoeld is voor de Belastingdienst. Wij sturen deze melding dan door naar de juiste organisatie binnen de overheid.

Onafhankelijk onderzoek

We hebben PricewaterhouseCoopers (PwC) gevraagd te onderzoeken of ook FSV-registraties zijn doorgegeven aan een andere organisatie. En hoe vaak dit is gebeurd. Ook is onderzocht welke gegevens zijn genoemd en om welke organisatie het ging. PwC heeft hiervoor ongeveer 300.000 e-mails van de Belastingdienst tussen 2014 en 2021 bekeken.

Hoe vaak

Uit het onderzoek naar de e-mails blijkt dat bij 505 FSV-geregistreerden de registratie is genoemd in communicatie met een andere organisatie. Bij de overige mensen van wie gegevens in de FSV stonden is dit niet gebeurd.

Aan welke organisaties?

We hebben geen informatie uit de FSV-registratie doorgegeven aan commerciële organisaties. Als informatie over een FSV-registratie vermeld stond in een mail, dan was dat vooral het geval bij een organisatie binnen de overheid. Voorbeelden zijn het UWV, de SVB of gemeenten.

Welke gegevens zijn genoemd?

In de meeste gevallen werd in mails aan de andere organisatie alleen vermeld dat er gegevens in de FSV stonden. Wij hebben in deze gevallen niet laten weten welke informatie in de FSV stond, bijvoorbeeld waarom iemand stond geregistreerd. Alle burgers waarvan iets over de FSV is genoemd in communicatie met andere organisaties ontvangen daarover een brief van ons.

Welke gevolgen

Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden van wie gegevens over de FSV zijn gedeeld, of dit gevolgen voor hen heeft gehad. Dit gebeurt in samenwerking met de andere organisaties binnen de overheid. Tot nu toe hebben we die gevolgen niet gevonden.