Navigatie overslaan
Belastingdienst - 24-01-2023

Informatie over gegevens die in de FSV stonden

Mevrouw achter haar laptop.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u in de FSV stonden, kunt u die gegevens digitaal of per post opvragen. Dat kan met een inzageverzoek. Wij mogen de informatie niet via de telefoon doorgeven. In dit artikel leggen we dat uit.

Wij informeren 270.000 mensen over de reden en over de mogelijke gevolgen van hun FSV-registratie. Als u vragen over die informatie heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan niet vertellen welke persoonsgegevens van u in de FSV stonden. Dat heeft te maken met de privacyregels. Om te weten welke gegevens van u in de FSV stonden, is het nodig een inzageverzoek te doen. Dit kan per post of op het FSV Portaal. Meestal reageren we binnen vier weken op uw inzageverzoek. U kunt hierover meer lezen in het artikel over het doen van een inzageverzoek.

Als u hulp wilt bij het doen van een inzageverzoek, kunt u ons ook bellen of met ons chatten.

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt van ons een document met de persoonsgegevens die van u in de FSV stonden. Dit document heet een beschikking. Meestal gaat het om het Burgerservicenummer (BSN) en contactgegevens zoals naam en adres. Soms stonden in de FSV bijvoorbeeld ook gegevens over het inkomen en vermogen.

Bij een digitale aanvraag komen de persoonsgegevens die in de FSV stonden in de beschikking. Als u meer informatie wil, kan dit schriftelijk worden aangevraagd.

Soms geen inzage in gegevens

In sommige gevallen zorgt wetgeving ervoor dat wij u geen of alleen voor een deel inzage kunnen geven in uw gegevens. De reden hiervoor kan zijn dat er in uw situatie sprake is van toezicht of inspectie. En dat soms inzage in uw gegevens op dat moment een nadelig effect kan hebben op dat proces.

Als u geen of beperkt inzage krijgt, legt de Belastingdienst dat uit in de beschikking. Lees hier meer over bij Privacy en uw persoonsgegevens. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Ik wil op de hoogte blijven

Stuur mij:


Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens