Navigatie overslaan
Belastingdienst - 06-03-2023

Hoe vaak is een FSV-registratie doorgegeven aan een andere organisatie?

Medewerker werkt met een computer

We hebben voor elke FSV-geregistreerde onderzocht of informatie uit de FSV is genoemd in communicatie met een andere organisatie. Hieruit blijkt dat er minder vaak FSV-registraties zijn gedeeld dan eerder werd gedacht. In dit artikel leggen we dat uit.

Onderzoek PwC en de Belastingdienst

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onderzoek gedaan naar het delen van FSV-registraties met andere organisaties. Daarbij is onder meer onderzocht hoe vaak dit is gebeurd. PwC heeft hiervoor bijna 300.000 e-mails van de Belastingdienst tussen 2014 en 2021 bekeken. PwC geeft daarin aan dat FSV-gegevens van ruim 12.000 burgers zijn gedeeld.

De Belastingdienst heeft daarna vervolgonderzoek gedaan. Wij hebben meer e-mails onderzocht en extra controles uitgevoerd. Per FSV-registratie is bekeken of informatie over een registratie in FSV is gedeeld met een andere organisatie. Ook hebben we onderzocht of er alleen genoemd was dat de burger in de FSV geregistreerd stond, of dat gegevens uit de FSV waren gedeeld.

Geen 12.000 maar 505 personen

Uit ons onderzoek blijkt dat niet 12.000 maar 505 FSV-registraties zijn genoemd in communicatie met een andere overheidsorganisatie. Hoe kan dit?

Wij hebben de e-mails onderzocht die PwC had geselecteerd. Bij vier e-mails zijn grote bestanden met persoonsgegevens van in totaal 11.211 burgers verstuurd. Uit het onderzoek blijkt dat dit berichten waren aan personen die werkten voor de Belastingdienst. Er zijn daarom geen FSV-gegevens van deze 11.211 burgers gedeeld met een andere overheidsorganisatie. In de overige e-mails bleken in een aantal gevallen geen persoonsgegevens te staan. Of de persoon stond niet in de FSV.

Uiteindelijk zijn er 296 e-mails gevonden waarin van 505 personen de FSV-registratie is genoemd aan een andere overheidsorganisatie. Hierin werd in de meeste gevallen alleen gemeld dat iemand in de FSV geregistreerd stond. In 3 e-mails zijn gegevens uit de FSV gedeeld van in totaal 8 personen.

De mensen waarvan de FSV-registratie is genoemd aan een andere overheidsorganisatie ontvangen in de komende maanden hierover meer informatie via telefoon of per brief.

Meer uitleg over het onderzoek en de resultaten staan in de rapportage ‘Vervolgonderzoek FSV gegevensverstrekking’ dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Meer informatie

De Belastingdienst mag informatie delen met andere organisaties binnen de overheid, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. De wet maakt dat mogelijk. Meer informatie vindt u in het artikel Is mijn FSV-registratie genoemd in communicatie met andere overheidsorganisaties en wat betekent dit?