Navigatie overslaan
Belastingdienst - 12-12-2022

Geen brief over FSV-registratie gekregen?

Iemand typt op zijn laptop.

Sommige mensen hebben geen brief ontvangen over de reden van hun FSV-registratie, terwijl ze die wel hadden moeten krijgen. Zij hebben later wel een informatiefolder of een brief over ons onderzoek naar de mogelijke gevolgen gekregen. In dit artikel leggen we uit wat de oorzaak was en wat u kunt doen.

Waarom heb ik geen brief gekregen?

Van een aantal FSV-geregistreerden konden we in onze gegevens geen vast adres vinden. Wij konden deze mensen daarom geen brief sturen over hun FSV-registratie en de reden van registratie. Van sommige mensen is later een adres gevonden. Zij hebben toen wel een brief over het onderzoek naar mogelijke gevolgen ontvangen.

Wat kan er gebeurd zijn?

Van de mensen die geen brief over de reden van FSV-registratie hebben ontvangen, hebben een aantal wel een informatiefolder gekregen. Een deel ontving alleen een brief dat het onderzoek naar de FSV-registratie was afgerond. Sommigen kregen wel een brief over de FSV en de informatiefolder, maar geen brief dat het onderzoek was afgerond. Wij vinden het vervelend dat we deze mensen niet eerst apart hebben geïnformeerd over hun registratie en de reden van registratie.

Informatie nalezen

Wilt u de informatie uit de brief alsnog lezen? Of heeft u wel een brief ontvangen en wilt u de informatie nalezen? Dan kunt u dit terugvinden in uw persoonlijk overzicht. Als u inlogt met uw DigiD rechtsboven in uw scherm, kunt u een persoonlijk overzicht aanvragen.

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u ons bellen op 0800 235 83 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via de chat. Hiervoor klikt u op het chatsymbool rechtsonder op de pagina. Ook het maken van een afspraak voor een telefonisch gesprek of een videobelgesprek is mogelijk.