Navigatie overslaan
Belastingdienst - 22-06-2023

Kijk het debat over de FSV in de Tweede Kamer terug

Op donderdag 25 mei heeft staatssecretaris Van Rij met de Tweede Kamer vergaderd over de FSV. Het debat is terug te kijken op de website van de Tweede Kamer. Ook het vervolg op dit debat, het tweeminutendebat van 22 juni, heeft inmiddels plaatsgevonden.

In de vergadering van 25 mei gaf de staatssecretaris een toelichting op de Kamerbrief van 17 mei. Een belangrijk onderwerp daarbij was het beleid voor een tegemoetkoming voor mensen die gevolgen hebben gehad van hun FSV-registratie. Ook was er in het debat onder andere veel aandacht voor het mogelijke gevolg van delen van FSV-registraties.

Het debat is terug te kijken op de website van de Tweede Kamer. Kijk hier het debat terug.

Tweeminutendebat

Als vervolg op dit debat vond op 22 juni om 18.30 uur een tweeminutendebat over de FSV plaats. Hierin werden vier moties ingediend door Kamerleden Van Baarle, Omtzigt en Hammelburg. De moties zijn hier terug te vinden.

Staatssecretaris Van Rij nam de moties niet direct over en wacht het oordeel van de Tweede Kamer af. Op dinsdag 27 juni stemde de Tweede Kamer over de moties, waarbij drie van de vier moties aangenomen werden (alleen de motie-Van Baarle werd verworpen).