Navigatie overslaan
Belastingdienst - 30-05-2022

Aandacht voor institutioneel racisme bij Belastingdienst

Mevrouw op fiets

Bij controles van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen door de Belastingdienst was er institutioneel racisme. De Belastingdienst zag kenmerken van mensen soms als risico, terwijl dat niet mocht. Dat gebeurde ook bij het gebruik van de FSV. Staatssecretaris Van Rij heeft een brief hierover gestuurd naar de Tweede Kamer. 

Extra controle
De Belastingdienst verwerkt elk jaar miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Van sommige mensen denken we dat het risico groter is dat er iets niet klopt. Daarom willen we die aanvragen en aangiften extra controleren. De FSV was hierbij een hulpmiddel.

Ongelijk behandeld

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van de FSV. De conclusie was dat mensen soms ongelijk zijn behandeld. Groepen mensen hadden een grotere kans om gecontroleerd te worden, om een reden die verboden was. Bijvoorbeeld omdat deze mensen een andere nationaliteit hadden. 
Het was niet de bedoeling om groepen anders te behandelen. Maar het is wel gebeurd. Institutioneel racisme betekent dat het racisme een gevolg was van hoe de Belastingdienst als overheidsorganisatie werkte. Daarom wordt het ‘institutioneel’ genoemd.

Reactie staatssecretaris
Staatssecretaris Van Rij zegt hierover: “Deze voorbeelden kunnen we niet accepteren. Van institutioneel racisme kan en mag geen sprake zijn in onze samenleving. Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren.”

Meer onderzoek
Bij het verwerken van aangiften en aanvragen blijft het belangrijk naar risico’s te kijken. Dat is nodig om belastingaangiften en aanvragen van toeslagen goed te verwerken. Maar racisme is verboden. Daarom onderzoekt de Belastingdienst nu hoe het anders behandelen van groepen in de toekomst kan worden voorkomen.

Lees hier de brief over institutioneel racisme bij de Belastingdienst aan de Tweede Kamer