Navigatie overslaan
Belastingdienst - 29-11-2022

Welke gegevens stonden in de FSV?

Mevrouw staat buiten en heeft een tas om haar schouder.

De Belastingdienst gebruikte de Fraude Signalering Voorziening (FSV) als hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. We gebruikten dit onder andere als we twijfelden over iemands aangifte of aanvraag. We konden de persoonsgegevens van die persoon dan in de FSV opslaan. In dit artikel leggen wij uit hoe de gegevens in de FSV kwamen en welke gegevens dit waren.

Hoe kwamen persoonsgegevens in de FSV?

Er waren verschillende redenen waarom persoonsgegevens van iemand in de FSV kwamen te staan. Dit waren de redenen die het meest voorkwamen:

  • We zagen iets opvallends in iemands aanvraag of aangifte. Bijvoorbeeld in de hoogte van een aftrekpost.
  • De gemeente of een andere organisatie vroeg ons informatie over iemand te delen. Bijvoorbeeld over het inkomen.
  • Een andere organisatie liet ons weten dat de aangifte of aanvraag van iemand misschien niet klopte.

Persoonsgegevens en informatie

In de FSV konden wij verschillende persoonsgegevens over iemand invoeren. Bijvoorbeeld:

  • naam;
  • adresgegevens;
  • Burgerservicenummer (BSN).

Medewerkers konden ook gebruikmaken van een open veld voor extra informatie. Bijvoorbeeld als er een onderzoek was gedaan en wat de uitkomst daarvan was.

Bijzondere persoonsgegevens

Bij een klein aantal mensen zijn er bijzondere persoonsgegevens in de FSV genoemd. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid. Deze persoonsgegevens zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) extra beschermd. Lees meer in ons artikel over bijzondere persoonsgegevens.

De bijzondere persoonsgegevens kon de Belastingdienst soms afleiden uit andere informatie. Bijvoorbeeld als iemand zorgkosten had opgegeven.

FSV en privacyregels

De manier waarop de FSV werd gebruikt, voldeed niet aan alle privacyregels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De FSV is op 27 februari 2020 uitgezet. De gegevens uit de FSV worden alleen nog gebruikt om mensen over hun FSV-registratie te kunnen informeren. Daarna wordt de informatie die in de FSV stond binnen de Belastingdienst niet meer gebruikt. De gegevens worden nog wel bewaard. Dit zijn we verplicht volgens de wet. De gegevens kunnen bijvoorbeeld nodig zijn als er nog een nieuw onderzoek moet worden gedaan.

Lees hier meer over wat er met de gegevens gebeurt die zijn opgeslagen in de FSV.