Navigatie overslaan
Belastingdienst - 06-09-2022

Wat is het verschil tussen de FSV en de toeslagenaffaire?

Een vader en een moeder lopen samen met hun tiener zoon over straat. De vader duwt een kinderwagen.

De toeslagenaffaire ging over de manier waarop de Belastingdienst omging met vermoedens van fraude. De FSV was een hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Zowel bij de toeslagenaffaire als bij het gebruik van de FSV heeft de Belastingdienst fouten gemaakt. Maar de fouten bij het gebruik van de FSV zijn anders dan bij de toeslagenaffaire. Dat leggen we in dit artikel uit.

Wat was de FSV?
De Belastingdienst verwerkt elk jaar miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Soms denken we dat een aangifte of aanvraag misschien niet klopt. Bijvoorbeeld omdat iemand hoge reiskosten doorgeeft, terwijl die persoon dichtbij zijn of haar werk woont. Dan willen we die aangifte in sommige gevallen controleren. De FSV was hierbij een hulpmiddel. We konden er persoonsgegevens van mensen in opslaan. Bij het gebruik van de FSV heeft de Belastingdienst fouten gemaakt. Daarom is de FSV in 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt.

Wat is de toeslagenaffaire?
De toeslagenaffaire gaat over de manier waarop de overheid omging met fraude die plaatsvond met kinderopvangtoeslag. Bij de aanpak hiervan is veel niet goed gegaan. Mensen die een fout hadden gemaakt, werden soms onterecht als fraudeur gezien. Bijvoorbeeld als ze een betaalbewijs niet konden vinden. Hierbij heeft de Belastingdienst/Toeslagen niet goed nagedacht over de gevolgen voor ouders. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet en er ontstonden grote persoonlijke problemen.

In 2020 is gestart met herstellen van wat niet goed is gegaan bij de toeslagenaffaire. Dit wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Wat hebben de FSV en de toeslagenaffaire met elkaar te maken?
De FSV werd onder andere gebruikt bij het verwerken van aanvragen van kinderopvangtoeslag. Van ongeveer 10.500 mensen die zich hebben aangemeld bij UHT, stonden ook persoonsgegevens in de FSV. De Belastingdienst informeert deze mensen persoonlijk over hun FSV-registratie. Ze zijn gebeld en hebben daarna ook brieven gekregen, net als de andere FSV-geregistreerden. 

Voor FSV-geregistreerden die zich hebben aangemeld bij UHT, voert de Belastingdienst hetzelfde onderzoek uit als voor andere FSV-geregistreerden. We bekijken dus welke gevolgen hun FSV-registratie heeft gehad binnen de Belastingdienst. En we onderzoeken of hun gegevens met andere organisaties zijn gedeeld.

Hoe worden mensen over de FSV en de toeslagenaffaire geïnformeerd?
Ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire, krijgen informatie van UHT. Op de website van UHT leest u meer. Mensen waarvan de persoonsgegeven in de FSV stonden krijgen daar informatie over van de Belastingdienst. Dat gebeurt met brieven, op het FSV Portaal en soms ook via de telefoon.

Ik wil op de hoogte blijven

Stuur mij:


Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens