Navigatie overslaan
Belastingdienst - 17-01-2023

Wat betekent de projectcode 1043?

Man werkt op de computer.

De FSV was een hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Een van de redenen om gegevens in de FSV op te slaan was de projectcode 1043. In dit artikel leggen we uit wat dit betekent.

Voorkomen van systeemfraude

Een van onze taken is zorgen dat iedereen zich aan de belastingregels houdt. Daarbij hoort ook het voorkomen van fraude. Daarom zijn wij in 2010 project 1043 gestart. Het belangrijkste doel van dit project was het voorkomen van systeemfraude bij de aangiften inkomstenbelasting. Dit betekent dat mensen misbruik maken van de systemen van de Belastingdienst. Ze vullen dan bewust verkeerde informatie in bij de aangifte. Zo proberen ze meer geld te ontvangen of minder te hoeven betalen.

Controle

Om systeemfraude tegen te gaan, worden alle aangiften automatisch gecontroleerd op mogelijke fouten. Soms komt uit die automatische controle iets opvallends. Dan willen we die aangifte extra controleren. Dit leggen we uit in het artikel selectie aan de poort. De aangiften die extra werden gecontroleerd door een medewerker kregen de projectcode 1043.

Behandelaren van aangiften konden in de FSV zetten wat er vanaf dat moment met de aangifte gebeurde. In de FSV stond bijvoorbeeld dat we meer informatie hadden gevraagd, zoals bonnetjes of andere bewijsstukken. Of dat er een wijziging op de aangifte kwam.

De gegevens in de FSV konden ook worden gebruikt voor verder onderzoek. Hieruit kon bijvoorbeeld blijken dat een persoon meerdere aangiften deed met dezelfde soort fouten. Hier konden we dan verder onderzoek naar doen.

Vergissing

De code 1043 betekende niet dat iemand werd gezien als fraudeur. Het betekende dat wij dachten dat er mogelijk een fout was gemaakt bij de aangifte. En dat er daarom een extra controle nodig was.

Soms werd de code 1043 ook gebruikt zonder dat duidelijk was dat er een bewuste fout werd gemaakt. Bijvoorbeeld als iemand niet wist dat bepaalde kosten niet aftrekbaar waren. Dan was er sprake van een vergissing.

Onderzoek naar belastingadviseurs

In het project 1043 kon ook onderzoek worden gedaan naar een belastingadviseur. Soms bleek uit onderzoek dat een belastingadviseur onjuiste aangiften had ingediend voor klanten. We konden dan de aangiften onderzoeken van andere klanten van deze adviseur. De persoonsgegevens van deze mensen konden dan ook in de FSV worden geregistreerd.