Navigatie overslaan
Belastingdienst - 27-10-2022

Mogelijke uitkomst onderzoek: gebeurtenis stond los van FSV-registratie

Een vrouw opent een envelop van de overheid terwijl ze achter haar laptop zit.

Mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden, worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van hun FSV-registratie. Sommige FSV-geregistreerden kregen te maken met een gebeurtenis bij de Belastingdienst die los stond van de registratie in de FSV. In dit artikel leggen we dit uit.

Met gebeurtenissen bij de Belastingdienst bedoelen we een vraag, wijziging of afwijzing die mensen van de Belastingdienst kregen. Als FSV-geregistreerden hier mee te maken hadden, hebben we onderzocht of de gebeurtenis een gevolg was van de FSV-registratie. We laten hiervan drie voorbeelden zien. Hieronder leggen we dit per gebeurtenis uit.

1. Wijziging in een aangifte

Wat betekent het als een wijziging in een aangifte los stond van een registratie in de FSV?

 • Iemand kreeg te maken met een wijziging in de aangifte inkomstenbelasting of een wijziging op de aangifte loonheffing of omzetbelasting.
 • Tijdens de behandeling van deze aangifte stonden de gegevens van deze persoon in de FSV geregistreerd.
 • Wij hebben onderzocht of de FSV-registratie een rol heeft gespeeld bij de behandeling van de aangifte.
 • Er was een andere reden voor de wijziging van de aangifte, bijvoorbeeld een verandering in het inkomen. De FSV-registratie heeft geen rol gespeeld bij de behandeling van de aangifte.

2. Wijziging of stopzetting van een toeslag

Wat betekent het als een wijziging of stopzetting van een toeslag los stond van een registratie in de FSV?

 • Iemand ontving toeslag voor zorg, huur, kinderopvang of een kindgebonden budget en kreeg te maken met een wijziging of stopzetting.
 • Tijdens de wijziging of stopzetting stonden de gegevens van deze persoon in de FSV geregistreerd.
 • Wij hebben onderzocht of de FSV-registratie een rol heeft gespeeld bij de wijziging of stopzetting.
 • Er was een andere reden voor de wijziging of stopzetting van de toeslag, bijvoorbeeld een verandering in het inkomen.
 • De FSV-registratie speelde geen rol bij de wijziging of stopzetting van de toeslag.

3. Afwijzing voor schuldsanering of een persoonlijke betalingsregeling

Wat betekent het als een afwijzing voor schuldsanering of een persoonlijke betalingsregeling los stond van een registratie in de FSV?

 • Iemand heeft traject Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp ) of een persoonlijke betalingsregeling bij ons aangevraagd die is afgewezen.
 • Tijdens de behandeling van deze aanvraag stonden de gegevens van deze persoon in de FSV geregistreerd.
 • Wij hebben onderzocht of de FSV-registratie een rol heeft gespeeld bij de behandeling van de aanvraag.
 • De aanvraag is afgewezen omdat de situatie niet aansloot op het kunnen krijgen van een persoonlijke betalingsregeling of de voorwaarden voor minnelijke schuldsanering.
 • De FSV-registratie speelde geen rol bij de afwijzing van de aanvraag.

Duidelijkheid

Alle mensen voor wie een gebeurtenis los stond van hun registratie in de FSV worden hierover per brief geïnformeerd. Voor deze mensen geldt dat:

 • de vraag, wijziging of afwijzing los stond van de registratie in de FSV;
 • de gegevens uit de FSV niet zijn gedeeld met andere organisaties;
 • er geen bijzondere persoonsgegevens in de FSV stonden.

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?

Een onafhankelijk bureau (PricewaterhouseCoopers - PwC) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een FSV-registratie. De Belastingdienst onderzoekt voor alle FSV-geregistreerden of er gevolgen zijn geweest bij de Belastingdienst.