Navigatie overslaan
Belastingdienst - 20-10-2022

FSV-geregistreerden ontvangen folder met meer informatie

Folder over de FSV

Mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden, hebben daarover een brief gekregen. Zij ontvangen vanaf half oktober een folder waarin wij uitleggen wat ze nog van ons kunnen verwachten.

De eerste mensen zijn al geïnformeerd over de gevolgen van hun FSV-registratie bij de Belastingdienst. Zij krijgen geen folder. Andere FSV-geregistreerden worden geïnformeerd als het onderzoek naar de gevolgen van hun FSV-registratie is afgesloten. Deze mensen krijgen met de folder alvast antwoord op de volgende vragen over hun FSV-registratie:

  • Wat heeft de Belastingdienst tot nu toe gedaan?
  • Wat kan ik nog verwachten?
  • Heb ik mogelijk recht op een tegemoetkoming?

Download de digitale folder

De folder wordt in oktober of november bezorgd via de post en is ook digitaal te bekijken. (Download de folder in PDF)